UNSERE MARKEN:
Aktuelle Ausgabe

Hier finden Sie
das Inhaltsverzeichnis zum
aktuellen Heft
Gospodarka Odpadami 1/2018
Abonnement
Aktuelles
Zeitschriften-Archiv
W Balinie zakończyła się rekultywacja składowiska

GRUPA ENERIS
Na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie zakończyła się rekultywacja części składowiska. Zamykanie nieczynnych minikwater trwało 3 miesiące.

W tym czasie przykryto warstwą rekultywacyjną 4 kwatery o łącznej powierzchni prawie 1 ha. Rekultywacja stanowi jedno z działań mających na celu zmniejszenie uciążliwości zapachowej dla mieszkańców.

Przebieg procesu
Prace rekultywacyjne prowadzone były na nieczynnej części składowiska. Zamykanie kwater rozpoczęto od utworzenia korony składowiska, wykorzystując do tego ponad 5 ton materiału pochodzącego z płukania węgla kamiennego. Użyty budulec charakteryzuje się podobnymi do gliny właściwościami uszczelniającymi, przy czym jest nieprzepuszczalny dla wody, dzięki czemu stanowi doskonałą warstwę izolacyjną. Jest to jedyny wykorzystany przy pracach rekultywacyjnych materiał, który dostarczono spoza terenu składowiska. Do utworzenia kolejnych warstw wykorzystano wyłącznie materiały rodzime – grunt gliniasto-piaszczysty (jako warstwa uszczelniająca), kompost nieodpowiadający wymaganiom z instalacji MBP oraz humus pochodzący z prac budowlanych prowadzonych na terenie zakładu. Ograniczyło to do minimum wpływ rekultywacji na natężenie ruchu na drodze dojazdowej do ZGOK. Do utworzenia wszystkich warstw zabezpieczających o łącznej grubości ponad 1 metra wykorzystano prawie 11,2 tysięcy m³ materiału. Po zakończeniu prac ziemnych na całości zrekultywowanego obszaru wysiano trawy oraz rośliny motylkowe. Prace rekultywacyjne ruszyły w marcu, tuż po uzyskaniu koniecznych zgód. Starania o wydanie decyzji administracyjnych były prowadzone przez ZGOK od września 2015 roku – procedura trwała łącznie 18 miesięcy. Na terenie ZGOK zamknięto do tej pory 8 minikwater – pierwsze cztery zostały zrekultywowane jeszcze w 2010 roku.

Co poza rekultywacją składowiska?

Niezależnie od zabezpieczania i przykrywania nieczynnych kwater, na terenie ZGOK stosowane są inne rozwiązania zmniejszające uciążliwość zapachową dla mieszkańców. Obok sukcesywnie rozbudowywanego systemu studni odgazowujących, emisję odorów ogranicza zraszanie składowiska bezpieczną dla środowiska substancją. Uzupełnieniem tych rozwiązań jest bariera antyodorowa, zlokalizowana dokoła placu dojrzewania kompostu.

www.grupa-eneris.pl
admin | eingestellt am 2017-09-12
TAGS: Gospodarka Odpadami | eneris | Zakład Gospodarki Odpadami w Balinie