NASZE MAGAZYNY:
Najnowszy numer:

Zapoznaj się z zawartością
najnowszego numeru magazynu
Magazyn Dźwig 1/2018
Prenumerata
Aktualności
Archiwum czasopism
„Lifts & escalators – our part in the Digital World”

W kwietniu br. w Lucernie odbyła się doroczna konferencja European Lift Association (ELA) towarzysząca Walnemu Zgromadzeniu tego Stowarzyszenia. Tegoroczne motto tej konferencji dotyczyło „Dźwigów i schodów ruchomych jako części cyfrowego świata”.

Podczas Konferencji referaty wygłosili:
1. Prof. Roberto Mastropietro – „Lifts in a digital world”
2. Hendrik Derre – „How secure are our industrial control systems?”
3. Frank Thesseling – „Digitalization and BIM”
4. Lucio Cocciantelli – „Radio Equipment Directive (RED)”
5. Etienne Fattal – „Transition from analog to digital lines – Impact on the lift indutry”

Powyższe referaty są dostępne na stronie internetowej ELA: http://ela-aisbl.eu/index.php/who-we-are/general-assemblies

Poniżej przybliżono treść dwóch referatów jednocześnie rekomendując zapoznanie się z pozostałymi:

„Dźwigi w cyfrowym świecie”

Prof. Roberto Mastropietro jest dyrektorem Wydziału Innowacyjnych Technologii – Instytutu Systemów Informatycznych i Sieci Uniwersytetu Nauk Stosowanych i Sztuki Południowej Szwajcarii. W jego opinii bezpieczeństwo i prywatność są olbrzymim wyzwaniem w cyfrowym świecie. Świat cyfrowy podlega czterem falom rozwoju począwszy od prostego internetu umożliwiającego połączenie się on-line, poprzez mobilny internet zapewniający dostęp wszędzie w czasie rzeczywistym do czekających nas kolejnych fal tj. konwergencji psychicznej i cyfrowej (Internet of Thinks), a w następnym kroku pełnej robotyzacji łączącej wiedzę z automatyzacją (Al and Robotics).

Fala „Internet of Thinks” już nas otacza szeregiem sensorów w kamerach, mikrofonach, GPS-ach podających naszą pozycję, smartfonach upubliczniających nasze środowisko i lokalizację. Rzeczy te znajdują się wszędzie i tworzą zintegrowane systemy różnych urządzeń zlokalizowanych w miastach, budynkach, samochodach, sprzęcie AGD. Inteligentne urządzenia mają funkcje samouczenia na doświadczeniach, mogą podejmować decyzje, mogą wchodzić w interakcje z innymi inteligentnymi urządzeniami oraz użytkownikami z pominięciem klawiatury np. systemem głosowym.

Do takich potencjalnie inteligentnych maszyn należą również inteligentne dźwigi („smart Lifts”), które stają się częścią inteligentnego budynku („smart Building”), będącego częścią inteligentnego miasta („smart City”).

Dźwigi i schody ruchome już dzisiaj są włączane w Building Management System (dalej BMS) szeregu obiektów.

Jakie cechy posiadają inteligentne dźwigi?

• Są zintegrowane z inteligentnym budynkiem – mogą wymieniać informację z innymi inteligentnymi systemami poprzez BMS np. z drzwiami, bramami.
• Rozpoznają ludzi mieszkających w budynku, zbierając ich nawyki i wykorzystując behawioralne dane.
• Mogą przewidywać potrzeby transportowe.
• Mogą werbalnie wchodzić w kontakt z użytkownikiem.
• Mogą być zintegrowane z inteligentnym miastem, np. wiedzieć kiedy autobus zatrzymuje się przed wejściem do budynku.

Można przykładowo podać możliwe sytuacje korzystania z inteligentnych dźwigów:

Przypadek nr 1:

Osoba idzie w kierunku drzwi wejściowych do budynku. BMS rozpoznaje jej twarz. Drzwi otwierają się automatycznie. Dźwig jest powiadamiany o przybyciu tej osoby i zjeżdża do poziomu wejścia do budynku. Dźwig wie, że osoba mieszka na IV piętrze i transportuje osobę na to piętro. Jeżeli pasażer chce jechać na inne piętro, może głosowo przekazać tę informację dźwigowi.

Przypadek nr 2:

Osoba przyjeżdża samochodem i chce zaparkować na podziemnym parkingu. BMS rozpoznaje tablice rejestracyjne samochodu. Drzwi otwierają się automatycznie. Dźwig powiadamiany jest o przybyciu osoby i zjeżdża na poziom garażu podziemnego. Następnie dźwig automatycznie przewozi pasażera na dane piętro, na którym on mieszka lub może on głosowo wybrać inne piętro.

Przypadek nr 3:

Osoba o godz. 7:30 otwiera drzwi od swojego mieszkania celem wyjścia do pracy. BMS powiadamia dźwig, że dana osoba opuszcza mieszkanie. Dźwig wie, że rano korzysta ona ze schodów i ignoruje powiadomienie. Jeżeli wyjątkowo osoba chce skorzystać z dźwigu, może wezwać go głosowo lub po prostu stanąć naprzeciwko drzwi przystankowych.

Przypadek nr 4:

Osoba jest w dźwigu. Dźwig rozpoznaje, że pasażer jest zmęczony lub zestresowany. Dźwig włącza relaksującą muzykę lub prowadzi konwersację z pasażerem.

Przypadek nr 5:

Do mieszkańca budynku przychodzi z wizytą znajomy. BMS nie rozpoznaje tej osoby i musi ona użyć domofonu. BMS powiadamia dźwig, że ktoś będzie musiał być przetransportowany z poziomu parteru do poziomu mieszkania mieszkańca.

Przypadek nr 6:

Osoba jest w dźwigu. Dźwig zna jej zainteresowania i dostarcza trochę ogólnych lub dedykowanych użytecznych informacji albo newsów, np. „za godzinę spodziewany jest deszcz” gdy pasażer wychodzi z budynku, lub informacje o indeksach giełdowych gdy pasażer jest zainteresowany giełdą.

Jeżeli budynek nie jest inteligentnym budynkiem to dźwig (lub jego system zarządzania) będzie posiadał zintegrowane czujniki i oprogramowanie do implementacji inteligentnych funkcji, tj. kamerę, mikrofony, czujniki obecności, bazę danych o osobach, analityczny software.

Jakie technologie są potrzebne?

1. Internet do integracji wszystkich urządzeń.
2. Wizualizacja komputerowa do rozpoznawania twarzy.
3. Analiza zachowań, uczące się maszyny, możliwość analizy dużej liczby danych dla przewidywania.
4. Analiza stanów emocjonalnych, aby rozpoznać samoczynnie pasażera.
5. Analiza semantyczna, aby zrozumieć co pasażer mówi do dźwigu.

Rewolucja cyfrowa wywrze również wpływ na procesy mające miejsce w otoczeniu dźwigu, gdyż olbrzymia liczba danych zbieranych z dźwigów będzie przechowywana w chmurze i analizowana aby:
• Zrozumieć sposób, w jaki można z nich skorzystać.
• Ulepszać produkty – zrozumieć powiązania pomiędzy awariami a innymi parametrami.
• Ulepszać konserwację – przewidywanie awarii, schematy prewencyjnej konserwacji.

Zbierane dane rodzą również nowe możliwości handlu nimi, np. sprzedaży administracji budynku lub każdemu zainteresowanemu. Objętość zbieranych w chmurze danych rośnie 32% rocznie. Do 2018 r. 76% danych będzie w chmurze. Jest to bardzo kosztowne, gdyż wymaga infrastruktury i personelu, systemów gromadzenia, filtrowania, czyszczenia i integracji. Dane te wymagają ochrony przed utraceniem, nieupoważnionym dostępem oraz rozwiązania kwestii prawnych (prywatności, zgodności).

Rewolucja cyfrowa umożliwia również wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości do szkolenia pracowników na odległość oraz wspomagania konserwatorów w czasie przeprowadzanych konserwacji.

„Jak bezpieczne są nasze przemysłowe systemy sterowania”

Pan Hendrik Derre jest pracownikiem naukowym Howest University College specjalizującym się w ICS (Industrial Control Systems). W referacie autor przytoczył przypadki hackerskich ataków na obiekty i ich konsekwencje oraz omówił luki w zabezpieczeniach przemysłowych systemów sterowania obejmujące :
• Luki w zabezpieczeniach systemów
• Luki w zabezpieczeniach sieci
• Luki w zabezpieczeniach w polityce i procedurach firm

Autor rekomenduje budowę Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS –Information Security Management System) w celu minimalizacji zagrożeń nieuprawnionego dostępu i eliminacji luk w zabezpieczeniach.

Zgodnie z normą ISO/IEC 27001 (PN-ISO/IEC 27001:2014-12), która jest międzynarodową normą standaryzującą systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, można przeprowadzać audyty systemów bezpieczeństwa systemów zarządzania bezpieczeństwem informacją oraz uzyskać stosowny certyfikat.

W normie ISO/IEC 27001:2005 wyróżniono jedenaście obszarów mających wpływ na bezpieczeństwo informacji w organizacji. Są to:
1. Polityka bezpieczeństwa.
2. Organizacja bezpieczeństwa informacji.
3. Zarządzanie aktywami.
4. Bezpieczeństwo zasobów ludzkich.
5. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe.
6. Zarządzanie systemami i sieciami.
7. Kontrola dostępu.
8. Zarządzanie ciągłością działania.
9. Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych.
10. Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji.
11. Zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami.

Autor rekomenduje:
• Przeprowadzenie analizy ryzyka
• Korzystanie z Ramy Bezpieczeństwa Cybernetycznego, np. NIST (The National Institute of Standards and Technology)
• Adoptowanie Ramy Bezpieczeństwa dla ICS korzystając z normy ANSI/ISA-99.00.01-2007 „Security for Industrial Automation and Control Systems” oraz z „Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security (publikacja NIST 800-82 rev.2)
• Korzystanie z pomocy specjalistów od bezpieczeństwa cybernetycznego.

Podsumowanie

Postępująca cyfryzacja świata w coraz większym stopniu wywiera wpływ na nowe rozwiązania dźwigów umożliwiające dwustronną komunikację. Natomiast stwarza to również szereg nowych problemów związanych z ochroną danych oraz uniemożliwieniem dostępu nieuprawnionych osób. Dlatego warto zapoznać się i stosować standardy i procedury bezpieczeństwa w tym obszarze.

Tadeusz Popielas
Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów
admin | dodano 2017-07-19
TAGI: magazyn Dźwig | dźwig | winda | Lifts & escalators | European Lift Association | ELA | schody ruchome