NASZE MAGAZYNY:
Najnowszy numer:

Zapoznaj się z zawartością
najnowszego numeru magazynu
Magazyn Dźwig 2/2018
Prenumerata
Aktualności
Archiwum czasopism
Dźwigi odporne na wandalizm - zalecenia ogólne

Winda Warszawa
Dokumentem zawierającym wytyczne dla projektanta budynku, nabywcy itd. oraz wymagania dotyczące projektu w celu ochrony przed ryzykiem wandalizmu jest: norma PN-EN 81-71 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm.

Norma ta nie nakłada żadnych obowiązków, jednak wytyczne mogą stanowić pewne wskazówki do określenia swoich wymagań względem instalowanych wind.

Zalecenia ogólne
Coraz powszechniejszy staje się nadzór sprawowany przez ochronę budynku za pomocą kamer. Ponieważ do ataków wandalizmu najczęściej dochodzi w samej kabinie windy oraz na poziomie parteru, zalecamy instalację monitoringu właśnie w tych miejscach. Wysoka intensywność oświetlenia w kabinie zniechęca wandali i zwiększa ich rozpoznawalność do celów identyfikacji. W kabinach produkcji Winda-Warszawa cały osprzęt oświetleniowy licuje się z powierzchnią ścian i płaskiego sufitu (bez widocznych dla użytkowników zamocowań) w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym i zminimalizować ryzyko dewastacji oświetlenia.
Pudło kabiny powinno być odporne na przecięcie (duże znaczenie odgrywa grubość oraz jakość stali nierdzewnej o fakturze nie podatnej na zarysowania), a ściany wykonywane w technologii panelowej umożliwiając stosunkowo łatwą wymianę pojedynczego segmentu (zamiast całej ściany) w przypadku jego uszkodzenia. Aby dźwig uzyskał miano odpornego na wandalizm, musi przejść tzw. próbę uderzenia, a każda poręcz powinna przenieść siłę 2 500 N.


Budowy modułowe umożliwiają wymianę pojedynczego elementu w razie jego uszkodzenia
Solidna konstrukcja kabiny dźwigu oraz wytrzymałe drzwi i zamki bezpieczeństwa to podstawa. Zautomatyzowany mechanizm drzwi niweluje ryzyko szkód spowodowanych wprowadzeniem przedmiotów w szczeliny między kabiną a szybem dźwigowym oraz zapobiega dewastacjom wystających elementów (tłuczenie, wyrywanie, kopanie, odgniecenie, zarysowanie). W wykonaniu anty-wandalowym najlepiej sprawdzą się zatem automatyczne drzwi przystankowe oraz kabinowe, rozsuwane poziomo, z napędem mechanicznym. W kwestii wyposażenia dźwigu lustro w kabinie może skutecznie odwracać uwagę i tym samym eliminować potencjalne szkody o charakterze chuligańskim. Dodatkowym wzmocnieniem jest zastosowanie szkła bezpiecznego, które cechuje zwiększona wytrzymałość, a w razie dewastacji nie stwarza ono zagrożenia dla użytkowników oraz pozwala ograniczyć szkody wynikające z ewentualnych odkształceń, uderzeń czy pożaru. Tworzywa bezwzględnie odradzane to: szkło akrylowe, materiały plastykowane oraz chromowane plastiki. Stosowane przyciski powinny posiadać certyfikat anty-wandalowości. Oznacza to między innymi, że szczelina między częścią stałą a ruchomą przycisku jest ograniczona do minimum, tak by uniknąć ich zablokowania poprzez wprowadzenie dowolnego przedmiotu. Ponadto przyciski sterownicze oraz wskaźniki charakteryzują się odpornością na przebicie dowolnym przedmiotem. "Dźwig wandaloodporny" powinien być również wyposażony w solidnie przymocowaną tabliczkę znamionową oraz instrukcję obsługi wraz ze wskazówkami postępowania w razie awarii (kontakt z firmą serwisującą) wykonane z cienkiej blaszki licującej się z powierzchnią ściany. Warto pamiętać, że trwałość tabliczek informacyjnych zależy także od ścieralności napisów, a najmniejszą odporność na wandalizm mają etykiety naklejane. Aby uniknąć frustracji użytkowników z powodu przedłużającego się czasu oczekiwania na przyjazd dźwigu, zaleca się, aby czas oczekiwania przez użytkowników i czas spędzony w kabinie podczas jazdy był możliwie jak najkrótszy. Sugerowany czas oczekiwania dla dźwigów jeżdżących w grupie to mniej niż 45 s. Dodatkowo, w kabinie należy zainstalować kurtynę świetlną oraz funkcję skracania czasu zwłoki zamykania drzwi wraz z sygnalizacją dźwiękową. Dźwig można również wyposażyć w funkcję pomijania wezwań przy zajętości kabiny, po to, aby uniknąć zatrzymywania się na przystankach pełnej lub prawie pełnej kabiny. Rekomendowany rodzaj pokrycia podłogowego to wykładzina winylowa z dodatkiem korundu. Wykładzina stosowana w naszych dźwigach jest anty-poślizgowa, aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia lub upadku osób. Szczególną ostrożność należy zachować, gdy jest ona wilgotna. Stosowane przez nas wykładziny podłogowe są zaliczane do materiałów niepalnych. Praktycznym rozwiązaniem jest zamontowanie czujnika wykrywającego dym papierosowy w kabinie, który zasygnalizuje dźwiękowo złamanie podstawowej zasady bezpieczeństwa jazdy windą. Właściciel dźwigu powinien mieć także świadomość konieczności usuwania materiałów palnych z okolic przystanków i dróg dojścia. W związku z tym zaleca się rozważenie instalacji systemów wykrywania pożaru, zwłaszcza w pobliżu maszynowni i szybu.  


Wskazówki dla właściciela

Przy wyborze dźwigu, który będzie instalowany, należy rozważyć następujące kwestie:

  1. czy dany rodzaj budynku w powszechnej opinii postrzegany jest jako obiekt narażony na akty wandalizmu (stadiony sportowe, stacje kolejowe, szpitale, bloki mieszkalne itp.);
  2. czy dany budynek jest zlokalizowany na obszarze narażonym na wzmożony wandalizm (niektóre dzielnice dużych miast, osiedla budownictwa socjalnego itd.);
  3. czy obiekt będzie monitorowany lub/i nadzorowany przez ochronę;
  4. czy istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że dany dźwig będzie narażony na uszkodzenia (np. czy z urządzenia będą korzystać osoby przewożące towary, meble, wózki inwalidzkie, dziecięce, sklepowe itp.);
  5. jaki jest spodziewany rodzaj oraz krąg użytkowników danego dźwigu (ogół użytkowników/ograniczona liczba użytkowników z dostępem do urządzenia).

 
Wandalizm to powszechne w Polsce zjawisko społeczne, wynikające z frustracji lub niewłaściwych wzorców zachowania. Skutki dewastacji można spotkać na co dzień w otaczającej nas przestrzeni publicznej. Prawdopodobieństwo tego zjawiska jest większe w przypadku niektórych rodzajów użytkowników, o czym należy pamiętać planując inwestycje. Badania wykazały, że zakres wandalizmu, jakiemu podlega dany dźwig, jest ściśle powiązany ze stopniem obserwacji jego użytkowników. Natomiast poziom obserwacji, jakiemu podlegają potencjalni wandale, zależy od konstrukcji budynku, jego lokalizacji, ale także od zainstalowanych środków kontroli dostępu do dźwigu, jak ochrona fizyczna, systemy alarmowe, monitoring wewnętrzny. Niestety większość dzielnic dużych miast można zakwalifikować do ostatniej grupy użytkowników (potencjalni wandale), o czym warto pamiętać przy eksploatowaniu i modernizowaniu dźwigów.


Potencjalni wandale
Przykład. Dźwig osobowy obsługujący budynek na osiedlu budownictwa socjalnego lub dźwig szpitalnego oddziału pomocy doraźnej i inne podobne środowiska. Kategoria 2 - dźwig spełniający podstawowe wymagania normy EN 81-1 lub EN 81-2 oraz wymagania dodatkowe w celu ochrony instalacji dźwigowej przed poważnymi aktami wandalizmu.

Obserwowany
ograniczony krąg użytkowników

Przykład. Dźwig przeszklony panoramiczny w kompleksie biurowym ze stanowiskiem recepcyjnym pozwalającym na obserwację osób, które mogą wejść do budynku (np. stali pracownicy).
Kategoria 0 - dźwig spełniający podstawowe wymagania normy EN 81-1 lub EN 81-2

Nieobserwowany
ograniczony krąg użytkowników

Przykład. Dźwig w budynku ze stanowiskiem recepcyjnym pozwalającym na obserwację osób, które mogą wejść do budynku, przy czym ruch użytkowników wewnątrz dźwigu nie jest nadzorowany.
Kategoria 0 - dźwig spełniający podstawowe wymagania normy EN 81-1 lub EN 81-2

Obserwowany
szeroki ogół użytkowników

Przykład. Dźwig z zainstalowanym monitoringiem wewnętrznym nadzorowanym przez ochronę lub dźwig o przeszklonej konstrukcji (np. w centrum handlowym).
Kategoria 0 - dźwig spełniający podstawowe wymagania normy EN 81-1 lub EN 81-2 *
*odpowiedni w większości przypadków

Nieobserwowany
szeroki ogół użytkowników

Przykład. Dźwig w pełni obudowany w centrum handlowym. Kategoria 1 - dźwig spełniający podstawowe wymagania normy EN 81-1 lub EN 81-2 oraz wymagania dodatkowe w celu ochrony instalacji dźwigowej przed umiarkowanymi aktami wandalizmu.


www.winda.com.pl

admin | dodano 2017-08-11
TAGI: Magazyn Dźwig | Winda-Warszawa