NASZE MAGAZYNY:
Najnowszy numer:

Zapoznaj się z zawartością
najnowszego numeru magazynu
Magazyn Dźwig 4/2018
Prenumerata
Aktualności
Archiwum czasopism
Dźwig w chmurze

fot.RST (3)
Przemysł 4.0 jest bardzo szerokim pojęciem, pod którym kryją się integracja inteligentnych maszyn i systemów produkcyjnych oraz możliwość wpływania na procesy produkcyjne wykorzystując Internet i technologie informacyjne. RST Elektronik GmbH w oparciu o podobne idee stworzyło autorską usługę internetową, której zakres działania można śmiało nazwać koncepcją „Dźwigu 4.0”.

System Monitoringu IMC-2

RST Elektronik GmbH od ponad 30 lat działa w branży dźwigowej produkując i dostarczając wysokiej jakości komponenty elektroniczne, głównie falowniki dźwigowe i sterowniki dźwigowe wraz z peryferiami. Najnowszy produkt – usługa internetowa System Monitoringu IMC-2 – to narzędzie mające na celu usprawnienie pozyskiwania informacji zwrotnej dotyczącej stanu dźwigów wyposażonych w sterowniki RST IMC-2 oraz redukcję do absolutnego minimum czasu potrzebnego na reakcję ze strony firm konserwujących te urządzenia.

Kluczowymi założeniami przyświecającymi nam podczas tworzenia koncepcji, a następnie budowania kompleksowego rozwiązania od podstaw były głównie szybki dostęp do informacji na temat kondycji urządzenia wykorzystując Internet, co przełoży się na szybszą reakcję na problemy bądź awarie oraz swoboda konfiguracji dostępu do usługi zarówno dla personelu uprawnionego, jak i osób trzecich.

Podstawą, która umożliwi działanie tego systemu, jest dźwig wyposażony w sterownik IMC-2. Doposażając sterownik w modem 3G obsługujący komunikację przy pomocy kart SIM M2M, jesteśmy w stanie podłączyć się do Systemu Monitoringu IMC-2. Rozwiązanie to w swojej idei ma być kompletnie niezależne od istniejącej infrastruktury sieciowej, co ma zapewnić stabilność, jak również bezpieczeństwo połączenia. Wszystkie dane przechowywane są na profesjonalnie zabezpieczonym serwerze, który dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników z każdego miejsca na świecie.

Internetowa usługa monitoringu

Efekt prac naszych inżynierów to kompleksowe narzędzie System Monitoringu IMC-2, które jest dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej niezależnie od typu przeglądarki i systemu operacyjnego. Początkowy dostęp do portalu mają jedynie osoby uprawnione, które mogą udzielać dostępu innym pracownikom firmy.

W obrębie portalu znajdziemy dźwigi zlokalizowane na mapie, które zostały dodane przez użytkownika do systemu monitoringu. Jednocześnie na liście wprowadzonych do systemu dźwigów użytkownik otrzymuje pierwszą informację na temat ich stanu. Podczas normalnej pracy dźwigu, serwer monitorujący pobiera dane w regularnych, konfigurowalnych odstępach czasowych i zapisuje te informacje w bazie danych.
Standardowe informacje to dane dotyczące np.: pracy drzwi, ilości jazd. Pobierany jest także dziennik jazd i błędów. W tym przypadku dźwig na liście oznaczony jest kolorem zielonym.

Jeśli sterownik wykrywa błędy, które nie powodują awarii, informacja natychmiast jest przekazywana na serwer, ale odstępy czasowe pomiędzy komunikatami wysyłanymi przez serwer do uprawnionych osób są konfigurowalne. Tego typu zdarzenia zmieniają sposób oznaczenia dźwigu na żółty, co informuje użytkownika o potrzebie wykonania szeregu działań prewencyjnych, które pozwolą zapobiec awarii urządzenia. Informacje przekazywane przez sterownik zawierają szczegóły dotyczące kondycji urządzenia, dlatego też na wstępie ukierunkowują konserwatora, gdzie należy szukać potencjalnej przyczyny usterki.

W przypadku awarii sterownik IMC-2 od razu wysyła do serwera powiadomienie o usterce i od razu informuje osoby uprawnione za pomocą wiadomości SMS i/lub email. Informacja dociera do osób odpowiedzialnych za dane urządzenie i pozwala na szybką reakcję, zanim lokatorzy lub użytkownicy dźwigu poinformują o awarii. Tak jak w przypadku drobnych usterek, informacja przekazywana zawiera kompletne dane informujące o przyczynie awarii. Takie urządzenia na liście oznaczone są na czerwono. Dodatkowo portal zapewnia wgląd w analizę pracy urządzenia i jego statystki oraz umożliwia ograniczony dostęp do portalu osobom trzecim, np.: administratorom budynków. Coraz częściej zdarza się, że w przypadku dźwigów zlokalizowanych w budynkach biurowych administrator zabiega o umożliwienie mu wglądu w informacje o działaniu dźwigów lub statystyki pracy dźwigów.

Serwis online

System Monitoringu IMC-2 zapewnia dostęp do wszelkich potrzebnych informacji na temat kondycji urządzenia dźwigowego, ale jest to komunikacja w jedną stronę.

Nie ma możliwości wpłynięcia na pracę urządzenia bądź na parametry sterownika z poziomu portalu. Wynika to z aktualnie obowiązujących norm, a dokładniej normy PN EN 81-20, która zgodnie z interpretacją RST Elektronik GmbH w punkcie 5.12.1.7 mówi, że system sterowania ma być wyposażony w środki zapobiegające odpowiadaniu przez dźwig na polecenia zdalne. Jedynym rozwiązaniem, które umożliwia zdalne wprowadzenie zmian w oprogramowaniu sterownika, jest obecność przed sterownikiem konserwatora, który z poziomu sterownika podłączonego do Systemu Monitoringu IMC-2 na dźwigu wyrazi zgodę na taką ingerencję. Konserwator musi być obecny na dźwigu przez cały okres zdalnego wprowadzania zmian. Zmiany w oprogramowaniu i parametrach sterownika umożliwia jedynie najnowsza wersja oprogramowania RST IMC LiftControl, które wykorzystując infrastrukturę Systemu Monitoringu IMC-2 nawiązuje połączenie bezpośrednie ze sterownikiem i umożliwia pełny dostęp do parametrów i programu sterownika. Pozwala na dokładną analizę wszelkich ustawień, umożliwia także zmianę parametrów falownika RST, jeśli jeston wykorzystany w aparaturze sterowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możemy w obrębie całego kraju korzystać z wiedzy osoby zajmującej się projektowaniem sterowania bez potrzeby wysyłania tej osoby na obiekt, wymagana jest jedynie obecność na dźwigu osoby o odpowiednich uprawnieniach.

Usługi związane z monitorowaniem urządzeń przy użyciu Internetu zaczynają wkraczać w branżę dźwigową. Póki co są to kroki drobne, ale przyszłość branży jest ściśle powiązana z systemami takimi jak System Monitoringu IMC-2. Zarówno dla firm zajmujących się konserwacją urządzeń dźwigowych, jak i dla samych użytkowników jest to bardzo ważny aspekt, ponieważ nie tylko pozwala skrócić czas potrzebny na zdiagnozowanie przyczyny awarii, a tym samym skrócić czas jej usunięcia, lecz w wielu przypadkach umożliwia przede wszystkim pozyskanie cennych informacji pozwalających na podjęcie działań zapobiegających awariom. Do tej pory, dla wielu z nas, pojęcie chmury w rozumieniu usługi internetowej w wielu przypadkach kojarzyło się z prostą usługą do przechowywania dokumentów lub zdjęć. Uniwersalność usługi System Monitoringu IMC-2, jej dostępność z każdego miejsca, przy pomocy każdego urządzenia z dostępem do Internetu pozwala stwierdzić, że mamy już do czynienia z dźwigami w chmurze.

www.rst-elektronik.de
foto:
kliknij aby powiększyć
admin | dodano 2018-04-19
TAGI: magazyn Dźwig | dźwig | winda | RST Elektronik | IMC-2