NASZE MAGAZYNY:
Najnowszy numer:

Zapoznaj się z zawartością
najnowszego numeru magazynu
Magazyn Dźwig 1/2019
Prenumerata
Aktualności
Archiwum czasopism
Jeden z pierwszych dźwigów z certyfikatem klasy A

fot.Winda-Warszawa (3)
Wśród najistotniejszych podstawowych parametrów wind najczęściej wymienia się udźwig / wielkość kabiny oraz prędkość znamionową. Coraz częściej właściciele zwracają uwagę także na walory użytkowe zainstalowanego urządzenia oraz jego efektywność energetyczną.

Nowo instalowane lub modernizowane dźwigi, w zależności od rodzaju zastosowanego napędu, zużywają od kilku do nawet 10% energii elektrycznej zasilającej budynek. W celu oszacowania zapotrzebowania urządzenia dźwigowego na energię można poddać go certyfikacji energetycznej wg wytycznych VDI 4707, część I, w wyniku której dźwig zostanie przydzielony do jednej z siedmiu klas efektywności energetycznej (A – G), a właściciel uzyska szacunkową informację na temat rocznego zużycia energii.

Dźwig z Certyfikatem energetycznym klasy A

Prace rozwojowo-badawcze inżynierów Winda-Warszawa Sp. z o. o. przyniosły oczekiwane rezultaty. Polska firma dźwigowa zaprezentowała wyniki raportu z ekspertyzy określającej kategorię użytkowania oraz klasę efektywności energetycznej dźwigu na podstawie diagnostyki 1-dniowej. W odróżnieniu od deklaracji innych producentów i ich badań prowadzonych na dźwigach laboratoryjnych, w tym konkretnym przypadku badanie wykonano z udziałem UDT-CERT w miejscu zainstalowania urządzenia podczas standardowego dnia pracy dźwigu - w czasie jazdy oraz podczas postoju. Na podstawie przeprowadzonych badań potwierdzono efekty uzyskiwane dotychczas w warunkach laboratoryjnych i dowiedziono, że podlegające certyfikacji urządzenie jest energooszczędne. Zainstalowanie dźwigu o wysokiej efektywności energetycznej daje inwestorom szanse na odciążenie budżetu, a uzyskane oszczędności mogą zostać przeznaczone na bieżące potrzeby, jak np. remont klatki schodowej, ogrzewanie elewacji czy obsadzenie terenów zielonych. Na wyróżnienie zasługuje fakt, że certyfikowany dźwig nie jest urządzeniem testowym, laboratoryjnym, a rzeczywistym dźwigiem osobowym o podwyższonych parametrach udźwigu i prędkości, który zainstalowano w obiekcie przy ul. Poezji w Warszawie. Uzyskanie najwyższej klasy efektywności energetycznej wymagało od kadry inżynierskiej Winda-Warszawa Sp. z o. o. opracowania autorskich rozwiązań, wprowadzonych w wieloetapowym cyklu prac rozwojowych oferowanych produktów. Efektem wdrożonych rozwiązań jest certyfikat energetyczny dźwigu, potwierdzający klasę A efektywności energetycznej. Dotychczasowe badania nad efektywnością energetyczną dźwigów wskazują, że dźwigi o najwyższej klasie efektywności energetycznej można wykonać tylko przy wykorzystaniu zespołu napędowego bezreduktorowego z magnesami trwałymi, najlepiej w połączeniu z układem odzysku energii. Ale nawet w takiej konfiguracji klasa efektywności energetycznej może znacząco odbiegać od założeń (wymagań) inwestora, jeżeli silnik zespołu napędowego będzie zbudowany z magnesów o niskiej zawartości neodymu lub ilość jazd w trakcie doby będzie znikoma. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że autorskie rozwiązania konstrukcyjne, opracowane podczas prac rozwojowych nad dźwigiem o wysokiej efektywności energetycznej, firma w dużej mierze wprowadziła jako obowiązujący standard we wszystkich produkowanych urządzeniach.

Systemy zwrotu energii do sieci elektrycznej budynku

Kiedy kabina dźwigu z obciążeniem zbliżonym udźwigowi nominalnemu jedzie w dół lub pusta kabina jedzie do góry, silnik zespołu napędowego nie pobiera energii, lecz ją oddaje – pracuje jak prądnica. W standardowym dźwigu energia ta jest wydzielana do otoczenia w postaci ciepła. Rozwój techniki umożliwia odzyskanie tej energii, dzięki czemu prąd generowany przez napęd windy jest przesyłany do sieci elektrycznej budynku i może być wykorzystywany na bieżące potrzeby, np. oświetlenie klatki schodowej.

Jeśli właściciel nieruchomości lub jej zarządca chce zastosować system odzysku energii, musi pamiętać, że technologia ta sprawdza się jedynie w budynkach o dużym natężeniu ruchu oraz w dźwigach o znacznym udźwigu. W praktyce najlepsze efekty tego typu systemów odnotowuje się w dźwigach o wysokości podnoszenia powyżej 40 m (min. 13 przystanków). Co więcej, zastosowanie układu zwrotu energii jest opłacalne pod warunkiem, że system będzie zasilał sieć elektryczną budynku, a nie akumulatory, które są wykorzystywane tylko w przypadku awarii zasilania. W pozostałych przypadkach system taki działa mało skutecznie lub wręcz negatywnie np. pobierając zbędną energię na podtrzymanie podczas postoju lub przy znacznych prędkościach i relatywnie niskich wysokościach podnoszenia. Paradoksalnie może dochodzić do sytuacji, w których otrzymując taki układ za darmo w ramach ceny podstawowej dźwigu, skazujemy się w praktyce na wyższy pobór energii. Badania prowadzone przez inżynierów Windy – Warszawa były oparte na systemach zwrotów energii różnych producentów, w efekcie czego dobrano układ wykazujący się najlepszymi właściwościami zarówno pod kątem ilości zwracanej energii, jak i jej jakości. Ważna jest zatem każdorazowa analiza opłacalności stosowania takiego rozwiązania z uwzględnieniem zużycia energii czynnej.

Problem generowania energii biernej

Certyfikacja energetyczna pozwala na uświadomienie właścicielom instalacji dźwigowej stopnia energochłonności ich urządzeń. Jeżeli użytkownicy będą wybierać dźwigi o wyższej klasie efektywności energetycznej, czyli zużywające mniej energii czynnej, możliwe będzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Niestety, klasyfikacja efektywności energetycznej obejmuje tylko energię czynną – użyteczną, zupełnie pomijając problem generowania energii biernej pojemnościowej. Źródłem tej energii są filtry, zasilacze awaryjne UPS, zasilacze impulsowe, falowniki – ogółem, wszystkie elementy nieliniowe zainstalowane w wyposażeniu elektrycznym windy.
Ta część składowa energii jest niepożądana przez zakłady energetyczne, wymaga bowiem stosowania przewodów o większym przekroju czy większych transformatorów, generując tym samym nieuzasadnione koszty. Przekroczenie określonego poziomu energii biernej skutkuje zatem naliczaniem opłat za ponadumowny pobór energii biernej pojemnościowej bądź indukcyjnej. W efekcie koszt jednostki energii biernej (kVarh) jest ponad cztery razy większy niż koszt analogicznej jednostki energii czynnej (kWh).
Mimo że energia bierna nie jest uwzględniana w klasyfikacji efektywności energetycznej, to ze względu na coraz częstsze instalowanie liczników tej energii przez zakłady energetyczne, powinno dążyć się do jej zmniejszenia. Nawet jeśli posiadane przez klienta liczniki nowego typu nie wskazują wprost zużycia energii biernej, nie oznacza to, że licznik nie dostarcza takich informacji do zakładu energetycznego - w najczęściej spotykanych taryfach G11 zdarzają się np. przypadki naliczania opłat za ponadumowny pobór energii biernej, o czym właściciele budynków dowiadują się po fakcie. Biorąc powyższe pod uwagę, firma Winda-Warszawa Sp. z o.o. prowadzi zaawansowane prace nad sposobami kompensacji energii biernej pojemnościowej. Stosując dwa sposoby kompensacji energii biernej (instalację dławików kompensacyjnych lub chwilowe odłączanie urządzeń generujących energię bierną), przedsiębiorstwo może się pochwalić wieloma sukcesami. Przed podjęciem decyzji o zakupie dźwigu ważna jest zatem każdorazowa analiza opłacalności stosowania danego rozwiązania z uwzględnieniem zużycia energii biernej oraz czynnej.

www.winda.com.pl

foto:
kliknij aby powiększyć
admin | dodano 2018-09-03
TAGI: magazyn Dźwig | dźwig | winda | transport bliski | urządzenia transportu bliskiego | certyfikat energetyczny | Winda-Warszawa