NASZE MAGAZYNY:
Najnowszy numer:

Zapoznaj się z zawartością
najnowszego numeru magazynu
Magazyn Dźwig 1/2020
Prenumerata
Aktualności
Archiwum czasopism
Zalety przewodów płaskich w konstrukcjach dźwigów

HELUKABEL
Przez lata w instalacjach zasilania urządzeń dźwigowych dominowały przewody okrągłe, gdyż przewody płaskie na polskim rynku nie były dostępne. W tym samym okresie w europejskich dźwigach na coraz większą skalę stosowano przewody płaskie, które doskonale sprawdziły się nie tylko jako przewody zasilające, ale także przewody do sterowania i przesyłania danych.

Przewody okrągłe utrzymały swoją dotychczasową pozycję na okablowaniu stałym. Obecnie przewody płaskie wyprodukowane z użyciem PVC i neoprenu stały się powszechnym nośnikiem zasilania w energię podzespołów dźwigowych. Płaskie przewody zwisowe okazały się niezastąpione do zasilania często dziś stosowanych dźwigów bez maszynowni.

Cechy przewodów płaskich, które spowodowały ich błyskawiczną karierę:
Większa obciążalność prądowa – przewody płaskie, ze względu na swoją konstrukcję lepiej odprowadzają ciepło.
Elastyczność – biorąc pod uwagę zasilanie dźwignic, a więc ruchomych odbiorników energii, kluczowym parametrem doboru jest elastyczność. Żyły w kablu płaskim ułożone są równolegle, w jednej płaszczyźnie, co umożliwia uzyskanie kilkukrotnie mniejszego promienia gięcia niż w przypadku kabla okrągłego. Przewód płaski wytrzymuje ok.15 mln cykli zginania. Jeżeli ruchomy przewód musi się charakteryzować małym promieniem gięcia i dużą odpornością na przeginanie, wówczas najlepszym rozwiązaniem okazują się przewody płaskie.

Zajmowana przestrzeń – kabel płaski ze względu na swoją konstrukcję zajmuje w przybliżeniu tylko połowę przestrzeni zajmowanej przez porównywalny kabel okrągły, ze względu na możliwość pakietowania. Parametry elektryczne – zakłócenia elektromagnetyczne pochodzą ze źródeł zewnętrznych oraz wewnętrznych. Stosowane zabezpieczenia przed zakłóceniami elektromagnetycznymi zależą w dużej mierze od konstrukcji przewodu. Poprowadzenie w przewodzie płaskim indywidualnie ekranowanych par przewodów zapewnia ochronę przed przesłuchem i sprzężeniem między parami przewodów. Redukcja efektu przesunięcia – dzięki identycznym długościom oraz parametrom elektrycznym żył i stałym niezmiennym właściwościom dielektrycznym opóźnienia pomiędzy sygnałami przesyłanymi przez przewód płaski są znikome.

Masa wiązki – kompozytowa konstrukcja przewodów płaskich nie tylko nie zawiera zbędnej izolacji i taśm, ale jest na tyle wytrzymała mechanicznie, że nie ma potrzeby wbudowywania w przewód grubych żył. Pozwala to zredukować przekrój żył miedzianych wyłącznie do wielkości obciążenia prądowego lub wymaganego ograniczenia spadków napięcia.

Redukcja ilości kabli w wiązce – przewody płaskie pozwalają na redukcję ilości oddzielnych kabli, jakie należy doprowadzić do ruchomego odbiornika - w pojedynczym przewodzie płaskim mogą być umieszczone różnego rodzaju żyły, np. parowane skrętki sygnałowe, przewody koncentryczne, przewody ekranowane i nieekranowane. Giętkość przewodu – zależy od konstrukcji przewodu i jest tym większa, im mniejsza jest średnica drutów tworzących żyłę w postaci linki. Na elastyczność przewodu ma także wpływ materiał płaszcza pokrywający przewód.

Integralność żył – wytłaczanie płaszcza razem z przewodem zapewnia lepsze zespolenie dzięki hermetyzacji przewodu. Zaletą hermetyzacji jest eliminacja ruchu żył. Okres eksploatacji zostaje wydłużony dzięki zmniejszeniu lub całkowitej eliminacji skręcania, zakleszczania ścierania żył. Ekstremalne temperatury – niektóre materiały z których jest wykonany płaszcz przewodu znoszą temperatury od -65 stopni C do +260 stopni C oraz pozostają giętkie w temperaturze nawet –100 stopni C.

www.helukabel.pl

admin | dodano 2019-02-01
TAGI: Magazyn Dźwig | kable płaskie | Helukabel