NASZE MAGAZYNY:
Najnowszy numer:

Zapoznaj się z zawartością
najnowszego numeru magazynu
Magazyn Dźwig 2/2019
Prenumerata
Aktualności
Archiwum czasopism
Dźwigi dla osób niepełnosprawnych

fot.Winda-Warszawa (2) Ekspozycja targowa zaprezentowana przez fi rmę Winda-Warszawa podczas międzynarodowych targów Euro-Lift 2018 w Kielcach
Wraz z postępem cywilizacyjnym mamy do czynienia z rozpowszechnieniem niepełnosprawności, w tym także niepełnosprawności związanej ze starzeniem się społeczeństwa. Jak prognozują eksperci, deweloperzy i zarządcy nieruchomości będą musieli zwracać coraz większą uwagę na potrzeby mieszkaniowe seniorów.

Aby zlikwidować istniejące bariery architektoniczne, podjęto inicjatywę, której celem jest wykorzystanie potencjału gospodarczego, społecznego, a także kulturalnego osób niepełnosprawnych.
Projektowanie przestrzeni dostępnych dla użytkowników wiąże się z poznaniem potrzeb i konsekwencji wynikających z rodzaju oraz stopnia ograniczenia sprawności. Z innymi niedogodnościami będzie zmagała się osoba korzystająca z wózka inwalidzkiego, a z innymi osoba niewidoma czy niedosłysząca. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zarówno budynek użyteczności publicznej, jak i budynek mieszkalny wielorodzinny o określonych parametrach należy wyposażyć w dźwig osobowy. Przystosowanie dźwigów dla osób niepełnosprawnych polega między innymi na zapewnieniu odpowiedniej wielkości kabiny i drzwi oraz usytuowaniu elementów sterowych w sposób umożliwiający ławy dostęp do operowania.

Przestrzeń manewrowa przed windą

Zgodnie z prawem budowlanym minimalna wolna powierzchnia przed wejściem do windy w obiektach mieszkalnych, zapewniająca swobodę manewrowania wózkiem, wynosi 1,6 m odległości i zawiera się między drzwiami przystankowymi, a przeciwległą ścianą. W przypadku braku odpowiedniej przestrzeni przed drzwiami należy uzyskiwać stosowne odstępstwa.

Przyciski i sygnalizacja przystankowa

Sygnalizacja optyczna i dźwiękowa powinna umożliwiać łatwą identyfikację dźwigu, zarówno osobom niesłyszącym, jak i niewidomym. Rekomendowane jest, aby barwa i jaskrawość drzwi przystankowych kontrastowały z wykończeniem otaczających je ścian w celu ułatwienia zlokalizowania wejścia do windy przez osoby niedowidzące lub seniorów. Zastosowane oznaczenia kolorystyczne powinny być barwy rozpoznawalnej przez osoby cierpiące na deuteranopię (daltonizm). Elementy sterowe wewnątrz kabiny, jak i zewnętrzna kaseta wezwań powinny być umieszczone w zasięgu ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim czy też osoby o niskim wzroście, tj. 0,9-1,1 m odległości od podłogi. Ponadto zaleca się, aby wszelkim znakom wizualnym towarzyszył równorzędny komunikat głosowy informujący o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi. Instalacja systemu wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną w kabinie dźwigu umożliwia osobie niedosłyszącej odbiór nieskazitelnie czystego i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę indukcyjną, w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy. Pętla indukcyjna jest jednym ze środków wspomagania słuchu, które powinny znajdować się w każdym miejscu publicznym.

Znaki wyczuwalne dotykiem, alfabet Braille`a

W dźwigach spełniających współczesne standardy, przyjęcie wezwania sygnalizowane jest podświetleniem obwódki przycisku. Przyciski w windach powinny być dobrze widoczne, kontrastowe, o minimalnej średnicy 20 mm. Co istotne, przystanek wyjścia z budynku należy wyróżnić podkładką koloru zielonego, wystającą ponad inne przyciski. Takie oznaczenie w razie potrzeby ułatwi osobom niepełnosprawnym ewakuację z budynku. Równie ważne jest, aby dźwig posiadał instrukcję postępowania w razie awarii dźwigu, która umożliwia odczytanie tekstu także osobom niewidomym. Zaleca się, aby przyciski z numerami pięter były wypukłe - otoczone kółkiem i dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a. Nie tylko układ punktów jest istotny, ale też ich kształt i odstępy między nimi, by napis był czytelny i zrozumiały dla osób niewidomych oraz niedowidzących. Oznaczenia i skróty stosowane w dźwigach wyprodukowanych za granicą mogą być niezrozumiałe w języku polskim.
Ponadto, coraz powszechniej stosowane rozwiązania w postaci paneli dotykowych również uniemożliwiają osobom niewidomym samodzielną obsługę windy.

Dodatkowe wyposażenie kabiny dla niepełnosprawnych

Drzwi windy należy wyposażyć w system otwierający je, jeżeli jakikolwiek przedmiot, np. wózek inwalidzki, chodzik rehabilitacyjny czy tzw. balkonik, przeszkodzi w ich zamknięciu. W takiej sytuacji kurtyna świetlna zapobiega kontaktowi fizycznemu z przedmiotem lub osobą i zabezpiecza użytkownika przed ściśnięciem przez zamykające się skrzydło drzwi.
Na co najmniej jednej ścianie bocznej windy powinna być zainstalowana poręcz poprowadzona na wysokości 900 mm od podłogi. Wyposażenie dźwigu w lustro na ścianie tylnej umożliwia użytkownikowi poruszającemu się na wózku inwalidzkim obserwowanie przeszkód znajdujących się za nim, np. podczas wyjeżdżania tyłem z kabiny.
Zaleca się stosowanie pokrycia podłogi wykładzinami antypoślizgowymi, których zadaniem jest zapobieganie upadkom i poślizgnięciom.
Optymalne natężenie oświetlenia wewnątrz kabiny mieści się w zakresie 150-200 lx i ma barwę najbardziej zbliżoną do światła naturalnego, dzięki czemu nie wywołuje zmęczenia oczu i nie potęguje efektu olśnienia, tzw. plamy światła.

Kabina dla osób niepełnosprawnych nagrodzona podczas targów EURO-LIFT 2018

Korzystając z nadarzającej się sposobności, firma Winda-Warszawa zaprezentowała podczas kieleckich Targów EURO-LIFT 2018 projekt kabiny dźwigu Standard+ w wykonaniu anty-klaustrofobicznym, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wymiary i wyposażenie kabiny spełniają minimalne wymagania dotyczące dźwigów dla osób niepełnosprawnych do stosowania w nowych budynkach zgodnie z wymaganiami najnowszej normy, która w maju 2020 r. zastąpi normę PN-EN 81-70.
Oferowana kabina spełnia również wymagania Zarządzenia nr 1682/2017 Prezydent m. st. Warszawy z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia dostępnej przestrzeni miejskiej, w tym infrastruktury dla pieszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji.
Produkt przyjazny jest osobom cierpiącym na klaustrofobię, dzięki zastosowaniu tzw. świetlików, czyli oszklonych otworów w automatycznych drzwiach kabinowych.

www.winda.com.pl

foto:
kliknij aby powiększyć
admin | dodano 2019-02-08
TAGI: magazyn Dźwig | dźwig | winda | dźwig dla niepełnosprawnych | winda dla niepełnosprawnych | Winda-Warszawa | EuroLift