NASZE MAGAZYNY:
Najnowszy numer:

Zapoznaj się z zawartością
najnowszego numeru magazynu
Magazyn Dźwig 4/2019
Prenumerata
Aktualności
Archiwum czasopism
Tradycja zobowiązuje do innowacji

fot.Chroma Stock
Rozmowa z Piotrem Majcherkiewiczem, Dyrektorem Departamentu Informatyki w Urzędzie Dozoru Technicznego

Rozwój społeczeństwa informacyjnego wiąże się z koniecznością eliminowania różnorakich barier. Jak ocenia Pan zmiany, jakie zachodzą w e-administracji? Czy nowoczesne systemy informatyczne są w stanie pokonać przyzwyczajenia urzędników i obywateli, które wyrażają się nadmiernym przywiązaniem do papieru i niechęcią do posługiwania się dokumentami w postaci elektronicznej?

Zachowaniem użytkowników kierują lenistwo i pragmatyzm. Mówię o pozytywnym lenistwie – skłonności do wybierania najprostszej drogi do celu, w tym wypadku do załatwienia konkretnej sprawy. Jeśli uznają, że cel – czyli usługa – jest atrakcyjny, możemy liczyć na ich zaangażowanie. Jeśli trzeba, sami poszukają wiedzy, zadadzą pytania do społeczności w sieci. Wdrażanie usług elektronicznych w domenie administracji jest z definicji trudne. Wynika to ze skali projektów – mówimy o wielomilionowej grupie odbiorców. Dodatkowo same procesy są uwikłane w gąszcz obowiązujących przepisów, które najczęściej powstawały w erze przedsmartfonowej. Papier jednak przestaje być wygodny.

Dostęp online, brak konieczności odwiedzania urzędów, mniej miejsca zajmowanego przez dokumenty w domowej szafie – to wszystko już teraz daje realne korzyści, które zaczynamy dostrzegać.

Cyfryzacja administracji publicznej nabiera tempa. Powołano do życia portal obywatel.gov.pl udostępniający usługi publiczne, które można załatwić za pośrednictwem internetu. Obywatele coraz częściej zakładają też profil zaufany - w 2018 r. skorzystało z niego już 2,6 mln osób. Czy Urząd Dozoru Technicznego włącza się w proces cyfryzacji w Polsce? Czy zapewnia swoim klientom rozwiązania umożliwiające załatwianie spraw przez internet?

Za sukces profilu zaufanego odpowiada głównie kampania 500+. Wiele osób zetknęło się przy tej okazji z pojęciem tożsamości cyfrowej. To zdecydowanie pozytywne zjawisko. Popularyzacja profilu zaufanego pomaga także w naszym projekcie. W 2018 r. uruchomiliśmy portal eUDT oferujący szereg usług, które do tej pory wymagały wizyty w naszych oddziałach. Na dużą skalę korzystamy z kwalifikowanych podpisów elektronicznych, szczególnie na smartfonach i tabletach, w które wyposażyliśmy inspektorów.

Dzięki temu podpisane dokumenty inspekcyjne trafiają od razu na konta naszych klientów na portalu. Profil zaufany pozwala klientom potwierdzać ich otrzymanie oraz składać elektroniczne wnioski o usługi UDT.

Klientami UDT są podmioty o bardzo zróżnicowanej wielkości. Od jednoosobowych działalności po największe firmy z branży gazowniczej czy petrochemicznej, posiadające tysiące urządzeń objętych dozorem. Czy portal UDT jest skalowalny, czy mogą z niego korzystać wszyscy klienci Urzędu?

Projektując system, myśleliśmy o wszystkich klientach. Każdy z nich może w prosty sposób założyć konto i korzystać z portalu. Jeśli miałbym ocenić korzyści, jakie daje portal, to będą one pochodną skali organizacji i liczby eksploatowanych urządzeń.

Dajemy możliwość gromadzenia historii urządzeń wraz z ich dokumentacją w jednym miejscu. Dodatkowo naszym największym klientom oferujemy połączenie z portalem za pośrednictwem interfejsu, tak by dane o urządzeniach zgromadzone w bazach UDT mogły być wykorzystane np. w systemach utrzymania ruchu czy zarządzania infrastrukturą po stronie eksploatujących.

Jakie dokładnie funkcjonalności oferuje portal eUDT, co można załatwić za jego pośrednictwem i jak ułatwia to życie eksploatującym?

Portal przede wszystkim pozwala na wgląd w dane dotyczące urządzeń wraz z ich dokumentami inspekcyjnymi, finansowymi, terminarzem planowanych badań. Za pośrednictwem eUDT można złożyć szereg elektronicznych wniosków bez konieczności dostarczenia do nas oryginału. Pozwalamy dla przykładu na prowadzenie elektronicznej książki konserwacji dla urządzeń dźwigowych. Dzięki niej właściciele budynków mogą śledzić pracę osób odpowiedzialnych za konserwację urządzeń w ich obiektach.

Co z bezpieczeństwem? Jednym z czynników, które powstrzymują obywateli przed korzystaniem z usług elektronicznych, jest obawa o poufność danych podawanych w internecie. Zagrożenia związane z próbami nieuprawnionego dostępu do informacji wrażliwych czy też ataku na strony internetowe instytucji publicznych są realne. Jak UDT podszedł do tej kwestii?

Przestrzegamy kanonu zasad cyberbezpieczeństwa. Na każdym etapie projektowania nowych usług szczegółowo analizujemy sprawy ochrony systemów i danych. Staramy się także być na bieżąco z ofertą rynku IT w tym zakresie. Dodatkowo szkolimy naszych pracowników – wiemy dobrze, że najczęściej to właśnie człowiek jest tym najsłabszym ogniwem. Edukacja i świadomość skutków własnych działań jest bardzo ważna.

Jakie są dalsze plany UDT w kontekście postępującej cyfryzacji administracji publicznej?

Wierzymy, że wymiana danych z naszymi klientami będzie migrowała w kierunku komunikacji elektronicznej. To tańsze, bezpieczniejsze i zdecydowanie bardziej użyteczne. W miarę otwierania się na taką współpracę dochodzimy wspólnie z klientami do kolejnych pomysłów na nowe usługi. Przestajemy być tylko nadzorcą – stajemy się partnerem.

Myślimy o cyfrowych wersjach uprawnień, integracji z rejestrami publicznymi, utrwalaniu istotnych danych w sieciach blockchain. Otwieramy nasze dane dla innych instytucji, by ułatwić im pracę. Dobrym przykładem naszego podejścia do cyfryzacji jest rejestr EIPA, który zbudowaliśmy na zlecenie Ministerstwa Energii – to otwarty rejestr ogólnodostępnych stacji ładowania. Każdy zainteresowany może wykorzystać dane, które tam zbieramy, by rozwijać usługi o wartości dodanej dla klientów rynku elektromobilności.

www.eudt.gov.pl

 

admin | dodano 2020-01-21
TAGI: magazyn Dźwig | dźwig | winda | UDT | Urząd Dozoru Technicznego | transport bliski | urządzenia transportu bliskiego