OUR BRANDS:
  • Logo Dzwig
  • Logo Dzwig
  • Logo EuroParking
  • Logo Gospodarka Odpadami
  • Logo CityBonus
Bezpieczne rolety naokienne CleverBox
Rolety naokienne CleverBox stanowią integralną część nowoczesnego budownictwa. Szereg zalet konstrukcyjnych i funkcjonalnych sprawia, że zyskują swoich zwolenników nie tylko wśród inwestorów, ale również producentów, montażystów oraz architektów.

Dokumentem zawierającym wytyczne dla projektanta budynku, nabywcy itd. oraz wymagania dotyczące projektu w celu ochrony przed ryzykiem wandalizmu jest: norma PN-EN 81-71 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm.
    admin | added 2017-08-11

Projekt INTHERWASTE Interregional Environmental Integration of Waste Management in European Heritage Cities (Międzyregionalna wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Miastach Europejskiego Dziedzictwa) jest realizowany w ramach Programu INTERREG EUROPE.
    admin | added 2017-08-09

Odpowiedź na pytanie postawione w tytule zależy od tego, jakie znaczenie nadamy określeniu „musi być”.
    admin | added 2017-08-01