NASZE MAGAZYNY:
Najnowszy numer:

Zapoznaj się z zawartością
najnowszego numeru magazynu
EuroParking 3/2018
Prenumerata
Aktualności
Archiwum czasopism
Parkowanie a współdzielona mobilność

Jednym z nowych postulatów zmian w ustawach okołotransportowych, nie dyskutowanych jednak przy okazji obecnych prac legislacyjnych, choć blisko powiązanych i z parkowaniem, i z partnerstwem publiczno-prywatnym, jest kwestia „włączenia” do miejskiego systemu transportowego rozwijającej się na świecie w błyskawicznym tempie współdzielonej mobilności – a mówiąc o parkowaniu, zwłaszcza systemów carsharing czy innych systemów współkorzystania z pojazdów.

Takie systemy pojawiają się już w polskich miastach, co więcej, władze niektórych z nich podejmują także próby wdrożenia „miejskich wypożyczalni samochodów” w formie zamówienia publicznego realizowanego w ramach PPP.

Obecne regulacje prawne wciąż „nie dostrzegają” jednak nowej kategorii użytkowników dróg publicznych, a mianowicie osób korzystających z systemów współdzielonej mobilności, które – podobnie jak „wpisane” do ustawy i uprzywilejowane w ruchu miejskim taksówki – także przyczyniają się do zmniejszenia liczby prywatnych samochodów na drogach i wydaje się, że powinny zostać „dostrzeżone” przez polskiego ustawodawcę. Korzystanie przez wiele osób z jednego pojazdu współdzielonego jest zachowaniem bardziej efektywnym, ekologicznym i ekonomicznym. Wiele badań wskazuje, że jedno współdzielone auto potrafi wyłączyć z ruchu od kilku do nawet kilkunastu aut użytkowanych prywatnie.

Zalety współdzielenia pojazdów dla środowiska i zrównoważonego rozwoju miast dostrzegły już na poziomie legislacyjnym Niemcy. U naszych zachodnich sąsiadów od 1. września zaczęło obowiązywać prawo o uprzywilejowaniu carsharing (niem. „Gesetz zur Bevorrechtigung des CarSharing”), które daje samorządom odpowiednie narzędzia, aby te lokalnie wspierały systemy carsharing, np. za sprawą specjalnych warunków, na jakich pojazdy współdzielone mogą korzystać z publicznych miejsc parkingowych – zarówno co do dostępności samych stanowisk postojowych, jak i preferencyjnej opłaty parkingowej.

Wyrażam nadzieję, że również w Polsce zacznie się wkrótce postrzegać kwestie parkowania czy współdzielonej mobilności jako procesy miastotwórcze, o dużym przełożeniu na jakość życia, które wymagają mądrego regulowania i dobrej współpracy sektora publicznego z sektorem prywatnym.

Adam Jędrzejewski, twórca PolskaParkuje i MobilneMiasto

admin | dodano 2017-10-09
TAGI: magazyn EuroParking Polska | parking | parkowanie | Polska Parkuje | carsharing