NASZE MAGAZYNY:
Najnowszy numer:

Zapoznaj się z zawartością
najnowszego numeru magazynu
Gospodarka Odpadami 1/2018
Prenumerata
Aktualności
Archiwum czasopism
BIOODPADY – selektywna zbiórka i zagospodarowanie

fot.EKORUM (3)
Dyskusja na temat optymalnego zagospodarowania bioodpadów trwa od wielu lat. Dziś debata ta przybrała na sile, bowiem zarówno prawo unijne, jak i krajowe regulacje zobowiązują nas do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych, aby ograniczyć ich deponowanie na składowiskach.

Również przyjęty w ubiegłym roku Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 przewiduje, że do 2020 r. wszystkie gminy powinny wprowadzić na swoim terenie system oddzielnego zbierania tego typu odpadów. W związku z powyższym, Polska stoi przed dwoma istotnymi pytaniami: w którym kierunku rozwijać gospodarkę bioodpadami oraz jakie technologie wybrać, by optymalnie wykorzystać tkwiący w nich potencjał?

Odpowiadając na aktualne wyzwania w tym zakresie, w Poznaniu już teraz wdrażany jest system zbierania bioodpadów. Póki co, do listopada br. zbiórka ta ma charakter pilotażowy, obejmując trzy sektory gospodarki odpadami i – co istotne – tylko zabudowę jednorodzinną. Do tego celu zakupiono 12 tys. pojemników, przystosowanych do zbiórki tego typu odpadów. Całą akcję wprowadza Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, w porozumieniu ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

Wnioski z tego pilotażu zapewne staną się nieocenione przy ostatecznym kształtowaniu systemu zbierania i zagospodarowania tego rodzaju odpadów.

Zgodnie bowiem z przyjętą uchwałą Związku, od nowego roku obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów bio obejmie wszystkich mieszkańców Poznania.

Grunt to dobry towar

Jednym z czynników, który zmobilizował lokalnych decydentów do podjęcia decyzji o wprowadzeniu już teraz odrębnego zbierania odpadów biodegradowalnych, jest nowoczesna instalacja – BIOKOMPOSTOWNIA, oddana w ubiegłym roku do eksploatacji.

To właśnie w tym obiekcie będą zachodziły procesy fermentacji i kompostowania zebranych bioodpadów. Aby jednak móc zapewnić optymalną pracę BIOKOMPOSTOWNI i wytworzyć dobrej jakości kompost oraz energię cieplną i elektryczną, do instalacji musi trafić właściwy „towar”. A są nim właśnie odpowiednio wydzielone odpady bio, do tego zgromadzone w specjalnych, przystosowanych do zbiórki tego typu odpadów pojemnikach. Mając powyższe na uwadze, w ramach pilotażu wyposażono wyznaczone posesje w 240-litrowe brązowe pojemniki, posiadające specjalne, podwójne dno, przystosowane do zbiórki odpadów bio.

Rozmiar tego pojemnika pozwoli na zbieranie w nim zarówno odpadów zielonych (dotychczas zbieranych w workach), jak i odpadów kuchennych (resztek żywności, obierek i skórek z owoców i warzyw, przeterminowanych owoców i warzyw, skorupek jaj, niewykorzystanych wyrobów piekarskich czy fusów po kawie i herbacie). Ważne, by do takich kontenerów nie trafiały resztki mięsa, kości i odchodów zwierząt, ziemia, kamienie i popiół. Koordynatorzy akcji pilotażowej zaznaczają, że nie mamy tu do czynienia z żadną rewolucją w zakresie zbiórki odpadów. Tak naprawdę, dzięki zmodyfikowanym zasadom, mieszkańcy zyskają miejsce w pojemniku na odpady zmieszane: będzie ich mniej, gdyż zostaną z nich wydzielone odpady bio. Inicjatorzy tego systemu mają nadzieję, że uda się wykorzystać tkwiący w nich potencjał i – w wyniku ich przetworzenia – uzyskać energię oraz pełnowartościowy kompost.

Nacisk na edukację odpadową

Doświadczenia zarówno zagranicznych, jak i polskich miast w prowadzeniu zbiórki odpadów biodegradowalnych jasno pokazują, że jednym z największych problemów w tej materii jest zbyt niski stopień efektywności systemu selektywnej zbiórki odpadów organicznych. W odebranych odpadach biodegradowalnych znajduje się sporo zanieczyszczeń, co wymaga dodatkowego doczyszczania i utrudnia pozyskanie właściwych parametrów finalnego produktu, jakim jest kompost.

Stąd też w Poznaniu – przy okazji działań dotyczących zbiórki pilotażowej – nieodzowna staje się szeroka kampania edukacyjno-informacyjna, uczulająca mieszkańców na możliwie najlepsze wydzielanie odpadów bio ze strumienia odpadów zmieszanych. W związku z powyższym, do poznaniaków z wytypowanych do akcji pilotażowej dzielnic skierowano list, w którym naświetlono
cel i zasady wprowadzanego modelu zbierania bioodpadów.

Ponadto prowadzone są konkursy skierowane do dzieci i młodzieży, uruchomiono stronę internetową dedykowaną temu przedsięwzięciu oraz specjalną infolinię, gdzie na bieżąco można pozyskać informacje dotyczące pilotażowego projektu. W promowanie zasad zbiórki bioodpadów w Poznaniu włączono również lokalne media oraz organizowane na terenie miasta wydarzenia związane z ekologią.

– Trzeba przyznać, że mieszkańcy Poznania bardzo aktywnie włączyli się w ten pilotaż. Zaskoczyła nas liczba telefonów na infolinii, a szczególnie cieszy zadowolenie poznaniaków z wdrażania takiego systemu odbioru odpadów. Oczywiście, zdarzają się jednostkowe głosy krytyki, ale generalnie już widać, że selektywne zbieranie odpadów bio w mieście to krok w dobrym kierunku. Zapewne wpływ na pozytywny odbiór ma odpowiednio prowadzona kampania edukacyjno-informacyjna.

Różnorodność form przekazu powoduje, że stworzone poszczególne elementy kampanii mogą dotrzeć do szerokiego grona adresatów – podsumowuje Paweł Szadziewicz z firmy Ekorum, koordynator kampanii informacyjnej dotyczącej pilotażowego programu.

Kompost i energia


Te działania nie mogą pozostać bez echa, bowiem to właśnie od jakości i ilości dostarczanego do BIOKOMPOSTOWNI wsadu będą zależały produkty finalne: kompost i energia. Choć w Polsce trwa dyskusja, która metoda biologicznego przetwarzania – kompostowanie czy fermentacja – jest efektywniejsza, w Poznaniu nie muszą się o to martwić. Z punktu widzenia emisji gazów cieplarnianych na pewno warto postawić na fermentację. Dzięki tym procesom zostanie wytworzona energia elektryczna i cieplna. Natomiast kompostowanie odpadów po procesie fermentacji da mieszkańcom kompost, który będzie wspomagał glebę. Tego typu działania to nic innego jak wpisywanie się w promowaną przez Komisję Europejską gospodarkę o obiegu zamkniętym (ang. circular economy). To zupełnie nowe podejście do cyklu życia produktów, opierające się na odejściu od modelu linearnego weź – zużyj – wyrzuć, a przejściu na model cyrkularny - „zamknięty obieg”. Zwiększenie np. takich działań jak recykling i ponowne użycie produktu przynosi korzyści zarówno dla środowiska, jak i gospodarki, m.in. w postaci oszczędności
surowców czy mniejszej ilości odpadów.

Stworzyć modelowy system


Czas pokaże, na ile przyjęte w Poznaniu rozwiązania się sprawdzą. Wdrażany system pilotażowy ma wspomóc lokalnych decydentów w ich kolejnych krokach na drodze do optymalnego modelu zbiórki bioodpadów. Oby okazały się trafne, z korzyścią zarówno dla mieszkańców, jak i środowiska. Sposób zbierania i zagospodarowania tych odpadów wpłynie przecież na pracę BIOKOMPOSTOWNI. To właśnie ta instalacja, w połączeniu z wdrażanym programem selektywnej zbiórki bioodpadów, może stworzyć unikalny w skali kraju system optymalnego
zagospodarowania odpadów bio.

Kinga Gamańska
www.ekorum.pl

foto:
kliknij aby powiększyć
admin | dodano 2017-07-17
TAGI: magazyn Gospodarka Odpadami | odpady | gospodarowanie odpadami | bioodpady | Ekorum