NASZE MAGAZYNY:
Najnowszy numer:

Zapoznaj się z zawartością
najnowszego numeru magazynu
Gospodarka Odpadami 3/2018
Prenumerata
Aktualności
Archiwum czasopism
IFAT 2018: gospodarka odpadami i ściekami w Polsce na drodze wzrostu

fot.Messe München (4)
Ochrona środowiska i zarządzanie gospodarką odpadami – Polska w tych obszarach obecnie zdobywa sobie uznanie. Na Światowych Wiodących Targach Gospodarki Wodą, Ściekami, Odpadami i Surowcami IFAT 2018 w Monachium, Polska zaprezentuje się międzynarodowej publiczności jako atrakcyjny partner w różnych obszarach branży, przede wszystkim w sektorze gospodarki wodnej, ściekowej i recyklingu.

Rosną inwestycje w polską gospodarkę odpadami

Polska stoi przed szeregiem wyzwań z zakresu gospodarki odpadami. Oznacza to, że do 2020 roku gminy mają obowiązek zadbania o to, aby minimum połowa odpadów ze szkła, metalu, papieru i tworzyw sztucznych została poddana recyklingowi. Szczególnie ważna jest potrzeba zmniejszania ilości opakowań wytwarzanych z tworzyw sztucznych; w 2015 roku odnotowano duży wzrost opakowań ze stali i blachy.

Kolejna potrzeba to działania polegające na ponownym zastosowaniu urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Ponadto powinna ulec zmniejszeniu liczba składowisk, ponieważ zgodnie z przepisami EU, od 2012 roku Polska może deponować jedynie 35% odpadów komunalnych. Kolejnym istotnym zagadnieniem przyszłości w Polsce jest zwrócenie uwagi na pozyskiwanie energii z odpadów i rosnące zainteresowanie nowoczesnymi technologiami.

Z powodu rosnących wymogów ochrony środowiska, w tym również wymagań UE, oraz poprzez potrzebę zwiększania poziomu recyklingu, polska gospodarka odpadami stale inwestuje.

Według raportu Germany Trade & Invest (GTAI) jej wydatki (pomijając drobne przedsiębiorstwa) związane z inwestycjami na odzysk surowców w 2015 r. wynosiły 814,9 mln zł, a już w roku 2016  kwota ta wzrosła do 1.591,0 mln zł. Liczba rozpoczętych projektów w obszarze gospodarki odpadami wzrosła w 2016 r. i wyniosła 450 (2015 r.: 366), tym samym oczekiwane jest dalsze ożywienie działalności inwestycyjnej.

Według GTAI, w 2015 r. największy udział w usuwaniu odpadów w dalszym ciągu miało składowanie na wysypiskach śmieci z liczbą 44%. Jednak udział procentowy spada. Odpady komunalne coraz częściej będą poddawane eliminowaniu w spalarniach śmieci. 26% odpadów (2,867 mln ton) zostało poddanych recyklingowi, 16% zostało poddanych obróbce biologicznej, a 13% spalonych. W 2015 r. udział zebranych śmieci bez segregacji był nadal wysoki i wynosił 76,6%; jednak dostrzega się znaczny wzrost segregacji odpadów w prywatnych gospodarstwach domowych. Jest to skutek ustawy śmieciowej wprowadzonej w lipcu 2013 r., która od tego czasu była kilkukrotnie nowelizowana. Obok segregacji śmieci ustawa przewiduje ograniczenie ilości odpadów, zbieranie i recykling odpadów. Nowelizacje odnoszą się m.in. do transportu odpadów oraz użycia plastikowych toreb.

Nowe prawo wodne w Polsce wspiera polską gospodarkę ściekową

1 stycznia 2018 roku w Polsce weszło w życie nowe prawo wodne, które m.in. reguluje system opłat za użytkowanie wody. Zgodnie z nim przepisy określają zarówno czerpanie wód podziemnych i wód powierzchniowych, jak również odprowadzanie ścieków lub wody do gruntu jako usługi wodne. Według nowych przepisów zostaje teraz naliczona opłata skierowana do odbiorców wody. Zarządzanie gospodarką wodną zostało przekazane Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, które przejęło aktywa i kompetencje lokalnych jednostek administracji gospodarką wodną, jak również regionalnych państwowych jednostek organizacji, które do tej pory udzielały pozwoleń wodnoprawnych.

Zgodnie z raportem GTAI (2017) nowe, względnie wyższe taryfy będą mogły służyć do współfinansowania polskich samorządów i zaplanowanym aż do 2021  roku inwestycjom z obszaru gospodarki ścieków w wysokości łącznie 27 mld zł. Przewidziane są wydatki na oczyszczalnie ścieków, a także sieć kanalizacyjną. W szczególności powinno powstać 112 nowych oczyszczalni ścieków, a 1.000 już istniejących będzie mogło zostać poddanych modernizacji. W przypadku systemów kanalizacji zaplanowano budowę 14.180 kilometrów nowych oraz modernizację 3.400 kilometrów istniejących rurociągów. Według GTAI, w 2016 polskie aglomeracje spełniały wymagania dotyczące usuwania i odprowadzania ścieków. Po wdrożeniu programu dla oczyszczalni ścieków ich liczba w 2021 roku powinna wzrosnąć do 979.

Polscy wystawcy prezentują swoje produkty na targach IFAT

„Sieci wodociągowe i kanalizacyjne“, jak również „produkcja urządzeń do uzdatniania wody i uzdatniania ścieków“ są równie istotnymi zagadnieniami Targów Technologii Ochrony Środowiska, jak „gospodarka odpadami i recykling“ oraz „pozyskiwanie energii z surowców wtórnych i odpadów“. W dniach od 14 do 18 maja 2018 r. polskie przedsiębiorstwa będą miały okazję do zaprezentowania w Monachium swoich produktów międzynarodowym i wyspecjalizowanym odbiorcom. Od wielu lat największe polskie stoisko na targach IFAT, również w 2018 roku, należy do firmy PRONAR. Firma ta jest największym w Polsce producentem urządzeń do recyklingu i usuwania odpadów oraz miejskich pojazdów użytkowych i maszyn rolniczych. Już po raz drugi na targach IFAT zaprezentuje się Centrum Kooperacji Recyklingu, które zorganizuje w hali B4 polskie stoisko wspólne. Również firma Hydro-Vacuum – producent pomp i systemów pomp, występowała już wielokrotnie na targach.

Ogólnie rzecz biorąc, liczba polskich wystawców od 2012 roku prawie się podwoiła: przed sześcioma laty obecnych było 20 wystawców, w 2014 roku liczba ta wynosiła 26 i wzrosła w 2016 roku do 30 wystawiających się firm, dzięki czemu w 2016 roku Polska znalazła się wśród 15 krajów przodujących pod względem liczby wystawców. W tym roku targi spodziewają się 40 przedsiębiorstw z Polski pośród wszystkich 3.100 wystawiających się firm.

Targi IFAT odbędą się w dniach od 14 do 18 maja 2018 roku na terenach targowych w Monachium. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.ifat.de

foto:
kliknij aby powiększyć
admin | dodano 2018-05-10
TAGI: magazyn Gospodarka Odpadami | odpady | gospodarowanie odpadami | recykling | IFAT | gospodarka wodna | gospodarka ściekowa