NASZE MAGAZYNY:
Najnowszy numer:

Zapoznaj się z zawartością
najnowszego numeru magazynu
Gospodarka Odpadami 1/2019
Prenumerata
Aktualności
Archiwum czasopism
c-trace: nowe rozwiązania dla gospodarki odpadami

c-trace
Od założenia firmy w 2005 roku, przez ponad 10 lat ciągłego rozwoju staliśmy się pionierem rozwiązań informatycznych w branży gospodarki odpadami na rynku niemieckim. Nasze rozwiązania nie tylko kierowane są do przedsiębiorstw zajmujących się transportem i zagospodarowaniem odpadów, ale również do urzędów miast i gmin czy związków międzygminnych.

W każdym z projektów okazujemy pełne zaangażowanie, korzystając z wieloletniego doświadczenia. Na tej podstawie przystosowujemy nasze oprogramowanie, systemy na pojazdach i pozostałe usługi do indywidualnych wymagań odbiorców.

Bezpieczne i rzetelne dane
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, stworzyliśmy system zarządzania i monitoringu gospodarki odpadami, który gwarantuje, że wszelkie dane uzyskane „u źródła” są rzetelne i nie mogą ulec manipulacji. Firma c-trace, jako jedyna firma na rynku systemów identyfikacji, może poszczycić się posiadaniem zaświadczenia przyznania Common Criteria, wydanego przez Federalne Biuro Bezpieczeństwa Informacji w Niemczech (BSI). c-trace uzyskała normę potwierdzającą przestrzeganie restrykcyjnych wymogów dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa informatycznego. Co to oznacza w praktyce? Firma c-trace gwarantuje, że dane uzyskane „u źródła” za pośrednictwem systemów identyfikacji i monitoringu montowanych na pojazdach wykonawców zostaną przesłane do systemu informatycznego zarządzania i monitoringu gospodarki odpadami w stanie pierwotnym i niezmienionym, tzn. dane nie ulegają modyfikacji i mogą być podstawą do wszczęcia postępowań egzekucyjnych, a także pozwolą na przeprowadzenie analizy kwestii ekonomicznej wykonywanych usług. Wszystkie dane telemetryczne zebrane na pojeździe przesyłane są online bezpośrednio do biura. Aktualne pozycje pojazdów i przebieg tras są graficznie pokazywane na mapie wraz z np. symbolami opróżnień pojemników zaplanowanych na dany dzień, niezaplanowanych oraz pojemników bez czipów. Następnie dane analizowane są przez nasze oprogramowanie c-ware, a wnioski generowane w postaci raportów dot. np.: efektywności pracy pojazdów, poziomów segregacji każdej jednostkowej lokalizacji czy regionu, ilości pojemników i ich opróżnień w porównaniu do danych deklaracyjnych oraz lokalizacji bez złożonej deklaracji.

Cyfryzacja gospodarki odpadami
Firma c-trace od początku swojego istnienia stawia na rozwój i wyznacza nowe trendy informatyczne w podejściu do zarządzania gospodarką odpadami. C-ware, oprogramowanie do zarządzania gospodarką odpadami firmy c-trace, jest nieustannie aktualizowane o nowe zastosowania, by sprostać wymogom każdego z klientów, a jego modułowość pozwala na wykorzystywanie wyłącznie potrzebnych funkcji, bez narażania klienta na dodatkowe koszty.

Automatyczna optymalizacja trasi planów odbioru odpadów
Nową i zarazem jedną z najbardziej pożądanych funkcji oprogramowania c-ware jest automatyczne planowanie harmonogramów i optymalizacja trasówek. Dzięki zaawansowanym formułom, system potrafi stworzyć harmonogramy odbioru odpadów oraz zoptymalizować trasy pojazdów, aby utworzone harmonogramy zostały wykonane w jak najbardziej oszczędny sposób. Wszystko to jest wykonywane z uwzględnieniem częstotliwości odbioru pojemników, ich rodzaju i frakcji, ilości i rodzaju dostępnych pojazdów, uwarunkowań środowiskowych tj.: sieci ulic z uwzględnieniem ograniczeń prędkości, natężenia ruchu itp., miejsc rozładunku i baz klienta. Wymienione zmienne są tylko kroplą w morzu możliwości naszego oprogramowania. Czym dokładniejsze dane wprowadzone do systemu, tym lepszy wynik automatycznego planowania harmonogramów i optymalizacji trasówek.

Nowa funkcjonalność oprogramowania może być wykorzystywana do praktycznych przygotowań do wykonywania usługi odbioru odpadów w sposób jak najbardziej efektywny i oszczędny, a także do określenia potencjalnych kosztów wykonywania danej usługi. Dana funkcjonalność usprawnia i oszczędza czas na wykonanie wyżej wymienionych procesów. Co więcej, zoptymalizowane trasy, zgodnie z terminami z zaplanowanych harmonogramów, wysyłane są na nasz najnowszy terminal pokładowy, który zamontowany jest na pojazdach wykonujących daną usługę. Kierowca może korzystać z nawigacji, która będzie prowadzić go po wcześniej zoptymalizowanej trasie oraz w łatwy i przejrzysty sposób zarządzać otrzymanymi zleceniami odbioru odpadów komunalnych bądź przemysłowych (potwierdzać wykonanie, dodawać podpisy cyfrowe, dodawać zdjęcia i notatki). Nowi, niedoświadczeni pracownicy czy nowe rejony nie będą stanowić już większego problemu.

Cyfrowe zarządzanie zleceniami
Nasz nowy terminal pokładowy, kolejny kamień milowy w cyfryzacji gospodarki odpadami, jest narzędziem niezbędnym dla łatwej i przejrzystej obsługi zleceń. Nasze nowe zarządzanie zleceniami opiera się na standardach programowania Google dla Androida. Dlatego też kierowca pracuje w środowisku, które zna ze swojego prywatnego otoczenia. Funkcje mogą być wykorzystywane zarówno w sektorze komunalnym, przemysłowym, jak i komercyjnym. Połączenie naszych systemów wagowych i identyfikacji jest bezprzewodowe i mogą być one monitorowane i obsługiwane za pomocą nowego terminalu pokładowego. W przeciwieństwie do wielu innych urządzeń z Androidem, to urządzenie ma homologację typu E, dlatego może być bezpiecznie zainstalowane i obsługiwane w pojeździe przemysłowym. W celu nawigacji, mapa offline TomTom jest przechowywana na terminalu pokładowym, dzięki czemu nawet bez połączenia online można bezpiecznie nawigować. Zapewniamy darmowe aktualizacje map dla tego urządzenia na cały okres trwania umowy. Aby używać urządzenia wyłącznie do dedykowanej mu pracy, ograniczyliśmy możliwość korzystania z funkcji internetowej lub ze Sklepu Google Play. Nie tylko kierowca nie będzie miał problemu z obsługą nowego terminala pokładowego, ale również pracownicy odpowiedzialni za planowanie docenią prostotę i intuicyjność naszego oprogramowania. Właśnie w c-ware, naszym oprogramowaniu, pracownicy biurowi przygotowują i planują harmonogramy odbioru odpadów, w sposób automatyczny czy manualny, tworzą listy zleceń odbioru odpadów wielkogabarytowych, kontenerów itp. czy zlecenia dostawy oraz odbioru pojemników, co następnie wysyłają w trybie natychmiastowym bądź zaplanowanym na określony termin na nasz nowy terminal pokładowy. Kierowca pracując i wykonując otrzymane zlecenia, na bieżąco w trybie online, wysyła potwierdzenia wykonania w postaci zmiany statusu zlecenia czy podpisu cyfrowego bądź też dokumentacje nieprawidłowości w postaci zdjęć. Każdy może śledzić postęp prac na bieżąco i reagować w trybie natychmiastowym na zaistniałe nieprawidłowości.

Cyfrowe wsparcie w zarządzaniu dostawą pojemników
Zarządzanie pojemnikami jest jednym z zadań operatora komunalnego. Jednak co w sytuacji, kiedy wszystkie pojemniki muszą zostać, często w krótkim czasie, wyposażone w czipy i dostarczone do punktów odbioru zgodnie z danymi deklaracyjnymi? Planowanie oraz zarządzanie dostawą pojemników czy ich odbiorem jest nieodzowną częścią naszego oprogramowania. Pozwala ono na zaplanowanie, jakie pojemniki i gdzie powinny zostać dostarczone zgodnie z danymi deklaracyjnymi, jaki czas i jaki zasób ludzki jest wymagany, a także na nadzór wykonywania danej usługi w trybie dziennym przez poszczególne zespoły. Wykonawca ma narzędzie, które pozwoli na pełne zarządzanie, planowanie i informatyzację działań, a zamawiający narzędzie kontrolne, dzięki któremu widzi on-line postępy wykonywanej usługi.

Nasze osiągnięcia
Firma c-trace do dzisiaj wykonała ponad 650 projektów, wyposażyła ponad 4 000 pojazdów w systemy identyfikacji RFID i dynamicznego ważenia, pomogła dostarczyć czy odebrać około 8 000 000 pojemników jako outsourcing oraz dostarczyła ponad 19 000 000 czipów RFID. Nasza firma c-trace służy radą w kwestiach dotyczących tworzenia systemów informatycznych zarządzających gospodarką odpadami, a także dotyczących oprogramowania i technologii pojazdu. Wspieramy naszych klientów w obsłudze, przy aktualizacjach, raportach, analizie danych i komunikatach systemowych. Zapraszamy do współpracy!

Aleksander Kamoda
Kierownik ds. sprzedaży i realizacji projektów c-trace
foto:
kliknij aby powiększyć
admin | dodano 2018-11-09
TAGI: Gospodarka Odpadami | c-trace