NASZE MAGAZYNY:
Najnowszy numer:

Zapoznaj się z zawartością
najnowszego numeru magazynu
Gospodarka Odpadami 3/2018
Prenumerata
Aktualności
Archiwum czasopism
Produktywność jako najważniejszy czynnik wzrostu gospodarczego

fot.Hako (4)
W dobie trudnej sytuacji na rynku i wielu zmian na poziomie gospodarki całego kraju firmy, w tym przedsiębiorstwa komunalne, muszą szukać sposobów na poprawę swoich wyników finansowych. Jednym z najbardziej istotnych czynników wpływających na kondycję przedsiębiorstwa jest wydajność pracy. Warto zastanowić się, jakie zmiany jej organizacji mogą poprawić produktywność i przełożyć się na wymierne korzyści.

Obecna sytuacja rynkowa sprawia, że coraz więcej firm staje przed większymi lub mniejszymi kłopotami ze zrealizowaniem zakładanych planów finansowych i osiągnięciem przewidywanych zysków. Niewątpliwie wpływają na to rosnące koszty pracy, wzrost wynagrodzeń związany ze wzrostem płacy minimalnej, niedobór wykwalifikowanego personelu oraz rosnące wymagania zamawiających. Szukając przyczyn takiego stanu rzeczy, można wskazać także: pojawienie się programu 500+, wzrost składek ZUS i podatków, zapowiadane podwyżki zasiłków dla bezrobotnych, problem z nieprawidłową organizacją pracy, zbyt niskie wynagrodzenia etc. Jako właściciele firm, na część z powyższych czynników nie mamy wpływu i możemy jedynie dostosowywać działanie firmy do wymogów prawa i panującej sytuacji. Na pozostałe powinniśmy jednak reagować najszybciej, jak to jest możliwe i w sposób możliwie najbardziej efektywny. Tak naprawdę jedynym sposobem na osiągnięcie zamierzonych celów finansowych jest zwiększenie produktywności pracy.

Po pierwsze – poprawa organizacji pracy

Produktywność jest jednym z najważniejszych czynników wzrostu gospodarczego. Nie tylko w skali makro, ale również w skali mikro, czyli w skali każdego przedsiębiorstwa. Jednym ze sposobów pozwalających zwiększyć wydajności pracy firmy jest poprawa organizacji pracy. W obecnej sytuacji, przy rosnących kosztach pracy, zwiększenie wydajności poszczególnych pracowników wydaje się być jednym z najważniejszych czynników przy planowaniu i kalkulacji kosztów wykonywania usługi. W branży komunalnej aspekt ten jest szczególnie istotny.
Warto dokładnie przeanalizować, jakie czynności wykonują nasi pracownicy. Najlepiej zadać sobie szereg pytań i poszukać odpowiedzi: ile czasu zajmują pracownikom poszczególne czynności, czy można je przyspieszyć poprzez dodatkowe narzędzia, czy wykonywana usługa pokrywa się ze zleceniami, jakie otrzymaliśmy od klienta. Jeżeli nie mamy ustalonych zakresów wykonywanych usług lub są one określone zbyt ogólnie, warto przeanalizować je wraz ze zleceniodawcą. Dzięki temu na pewno uda się wspólnie wypracować satysfakcjonujący obie strony kontrakt. Większość firm komunalnych posługuje się wypracowanymi i ściśle określonymi wskaźnikami wydajności pracy i stosuje je kalkulując koszty usługi. Należy jednak pamiętać, że raz opracowane dane nie muszą, a w rzeczywistości wręcz nigdy nie nadają się do zastosowania do każdego zlecenia i każdej firmy. Nie ma możliwości prostego odwzorowania 1:1. Korzystając z własnego doświadczenia oraz doświadczenia dostawców, powinno się ustalić odpowiednie wskaźniki dla każdego z kontraktów / terenów do utrzymania.

W celu określenia odpowiednich warunków zlecenia dla danego obszaru czy miasta, należy ustalić między innymi:
– jaki zakres prac komunalnych będzie wymagany,
– jakie są możliwości fizyczne pracowników,
– jaka jest wydajność pracy pracowników,
– jak wyszkoleni są pracownicy, jakie posiadają kompetencje,
– jaki sprzęt komunalny ma być stosowany,
– jakie są możliwości obsługi sprzętu (drogi dojazdu, napełnianie i opróżnianie pojazdu),
– ile trwają przerwy w pracy, czasy oczekiwania.

Pomimo pozornego podobieństwa obszarów do utrzymania, nawet niewielkie różnice w organizacji pracy firmy, specyfice jej działania czy trybie pracy zatrudnionych ludzi, mogą generować wielkie koszty lub oszczędności w skali miesiąca czy roku. Dla zobrazowania takiej sytuacji warto przeanalizować przykład. Przy założeniu, że średnia odległość do miejsca opróżniania maszyny to 3 km w jedną stronę, dziennie do przejechania mamy 6 km (przy jednym przejeździe). Przy założeniu 200 dni zamiatania w roku, daje to 1200 km do przejechania rocznie. Średni koszt godziny pracy tego typu maszyny to 100 zł netto. Na przejechanie tych 1200 km ze średnią prędkością 30 km/h potrzeba 40 godzin. Jeśli liczbę dojazdów zredukuje się o połowę (czyli z dwóch do jednego przejazdu dziennie), dzięki maszynie z większym zbiornikiem, oszczędność osiągnie poziom 4000 zł rocznie (40h x 100 zł). Tylko przy jednym zaoszczędzonym dojeździe dziennie w ciągu 7 lat (czyli w okresie amortyzacji tego typu urządzeń) oszczędność wyniesie 28 000 zł netto. Przy koszcie wielofunkcyjnego pojazdu komunalnego na poziomie 250 000 zł netto, to 11,2% wartości maszyny!

Sama wymiana maszyny z zaopatrzonej w zbiornik 500-litrowy, na taką ze zbiornikiem 1000 litrów, wyeliminuje nam połowę straconego czasu. Poza zaoszczędzeniem konkretnej sumy pieniędzy, oznacza to także posprzątanie większego obszaru w jednakowym czasie, a więc również oszczędność kosztów, jakie ponosimy m.in. na wynagrodzenie operatora maszyny. Warto pamiętać, że oszczędność sięgająca 11% wartości nowej maszyny wynika z optymalizacji zaledwie jednego aspektu utrzymania terenów miejskich – wymiany zbiornika na bardziej pojemny. Jeśli policzyć ograniczenie kosztów, dzięki usprawnieniu procesu sprzątania w kilku różnych aspektach, okaże się, że inwestycja w odpowiedni pojazd komunalny nie jest wcale tak kosztowna.

Mechanizacja pracy

Wyższa wydajność pracy oznacza lepszą skuteczność. Bycie wydajnym pozwala sprostać rosnącym wymaganiom zleceniodawców. By móc poradzić sobie z tym zadaniem, należy ocenić potrzeby i trudności, jakie mogą pojawić się przy wykonywaniu usługi. Jednym ze sposobów polepszenia organizacji pracy jest jej mechanizacja. Wprowadzenie maszyn w istotny sposób poprawia wydajność pracy oraz jakość wykonywanych usług.

Odpowiedni dobór maszyn to sprawa kluczowa. Przy wyborze oczywiście ważne jest kierowanie się ich wydajnością, ale również innymi aspektami, które w istotny sposób będą wpływały na sposób użytkowania maszyn. Bardzo duże znaczenie mają elementy wyposażenia maszyn, które pozwalają na szybką codzienną obsługę urządzeń. W przypadku wielofunkcyjnych nośników narzędzi kluczowy jest system wymiany osprzętu bez użycia narzędzi i w szybkim czasie. Istotny jest również czas, w jakim maszynę można opróżnić i oczyścić. Poza bezpośrednimi oszczędnościami związanymi z obsługą codzienną maszyn, należy pamiętać o pieniądzach, jakie możemy zaoszczędzić poprzez regularne czyszczenie maszyny oraz wymianę elementów eksploatacyjnych. Ważne jest, aby wszystkie te czynności mógł wykonać operator bez konieczności wzywania serwisu. Optymalnie dobrana maszyna to taka, która zapewnia wykonanie pracy w odpowiednim czasie, ale i z zachowaniem odpowiedniej jakości. Pamiętajmy, że maszyny należy dobierać pod konkretne zadania, a nie dopasowywać je do kosztów kontraktu.

W obecnej chwili, kiedy firmy komunalne borykają się z problemem braku kadry, wydaje się, że maszyny są jedyną alternatywą pozwalającą podnieść wydajność w procesie sprzątania. Maszyny nie zastępują pracy ludzkiej, ale na pewno ją przyspieszają, jednocześnie podnosząc jakość. Poprawiając komfort pracy pośrednio wpływają także na zwiększenie zadowolenia z jej wykonywania i w rezultacie zmniejszenie rotacji personelu. Co więcej, odpowiedni dobór maszyn umożliwia zatrudnienie osób niepełnosprawnych czy takich, dla których ręczne wykonywanie czynności byłoby utrudnione lub niemożliwe. Pamiętajmy więc, dokładne wizje lokalne obszarów do obsługi, rzetelne przedstawienie warunków usługi, zastosowanie odpowiednich maszyn i narzędzi, zapewnienie odpowiednich szkoleń pracownikom wywierają pozytywne wrażenie na zleceniodawcy, a przedsiębiorstwu komunalnemu pozwalają na podniesienie jakości usług i większą konkurencyjność na rynku.

www.hako.pl
foto:
kliknij aby powiększyć
admin | dodano 2018-03-12
TAGI: magazyn Gospodarka Odpadami | odpady | gospodarowanie odpadami | Hako | ochrona środowiska | recykling