NASZE MAGAZYNY:
  • Logo Dzwig
  • Logo Dzwig
  • Logo EuroParking
  • Logo Gospodarka Odpadami
  • Logo CityBonus
      kable - wyniki wyszukiwania (5)

Okablowanie windy, czy też ogólnie rzecz biorąc urządzenia dźwigowego, stanowi na pozór jeden z mniej znaczących elementów, a na pewno taki, który nie zaprząta zbytnio myśli inwestora.
2018-11-06    

Nie ulega wątpliwości, że ogród zimowy, podobnie jak każdy budynek wymaga w zimowych warunkach odpowiedniej konserwacji. Szczególnie narażona na uszkodzenia jest konstrukcja dachu, która pod ciężarem zalegającego śniegu może ulec rozszczelnieniu.
2014-12-01    

Od ponad roku trwają prace szeregu grup ekspertów nad propozycją nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pózn. zm).
2014-10-10    

Krakowska firma ASB od niedawna mieści się w nowej, własnej siedzibie przy ul. Siwka 25. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa zaowocował podjęciem decyzji o budowie nowych obiektów magazynowo-biurowych. Obecnie ASB dysponuje nowoczesną halą wysokiego składowania o powierzchni 700 m2 oraz 400-metrowym zapleczem biurowym.
2014-01-31    

Informacja dotycząca obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. zasad transgranicznego przemieszczania do Polski odpadów z listy zielonej.
2013-12-02