W miejsce nieefektywnego parkingu – efektywny Hub Mobilności z dostępem do wielu usług współdzielonej mobilności.

 

Smart mobility?
Praktycznie na wszystkich typach nieruchomości – zarówno tych komercyjnych, jak biurowce, centra handlowo-usługowe czy hotele, na osiedlach mieszkaniowych, jak i na nieruchomościach publicznych, np. przy urzędach, dworcach czy uczelniach – znajduje się znaczna liczba miejsc parkingowych dla samochodów. Jak wiemy z badań1, auta prywatne zaparkowane są średnio przez 95% czasu, podróżuje nimi średnio niewiele więcej niż jedna osoba (w Warszawie to 1,3 osoby2), a każdy z takich pojazdów zajmuje 12-15 m2 cennej powierzchni wytwarzając przy tym wszystkim spaliny. Nie można nazwać tego stanu rzeczy rozwiązaniem na miarę XXI wieku, tym bardziej w kontekście złej jakości powietrza, którym oddychamy, oraz szybko postępujących zmian klimatycznych.
Nowe zastosowanie dla miejsc parkingowych
Nic zatem dziwnego, że wraz ze wzrostem świadomości na temat negatywnych skutków tzw. motoryzacji indywidualnej – czyli najprościej mówiąc zagęszczenia i natężenia ruchu generowanego przez auta prywatne (wskaźniki motoryzacji indywidualnej w największych polskich miastach to 600-700 aut na każdy 1000 mieszkańców3) – poszukuje się sposobów na zmianę nawyków komunikacyjnych na bardziej zrównoważone, a przy tym na nowe zastosowanie dla miejsc parkingowych przy nieruchomościach. I w tym miejscu pojawia się tzw. współdzielona mobilność – czyli pojazdy, z których możemy korzystać, jak z „własnych”, tj. na wyłączność, jednak tylko wtedy, gdy ich rzeczywiście potrzebujemy, bez konieczności ich posiadania, przechowywania, utrzymywania i ponoszenia związanych z tym wysokich, stałych kosztów. A w czasie, gdy my z nich nie korzystamy, służą innym osobom (pracownikom, klientom, mieszkańcom) zaspokajając ich potrzeby przemieszczania się bez konieczności posiadania auta. Przykładowo, tylko jedno auto carsharingowe potrafi zastąpić aż 7-11 aut prywatnych4.
Popularny i efektywny sharing
Na jeden współdzielony pojazd przypada w Polsce co najmniej 90 użytkowników5. A cały sharing w naszym kraju to blisko 3,4 mln zarejestrowanych użytkowników, którzy w ponad 70 miastach korzystać mogą z 37 tys. współdzielonych pojazdów – nie tylko samochodów, których jest 3,6 tys., ale też rowerów (24,7 tys.), elektrycznych hulajnóg (7,2 tys.) oraz elektrycznych skuterów (1,5 tys.). Jeśli zestawimy liczbę 90 osób przypadających na jeden pojazd sharingowy z 1-2 osobami przypadającymi na auto prywatne, a do tego dodamy fakt, że pojazd współdzielony wykorzystywany jest każdego dnia przez wiele osób, dojdziemy do oczywistego wniosku, że współdzielenie mobilności jest dużo bardziej efektywnym, ekonomicznym i ekologicznym sposobem przemieszczania się. Na poparcie tezy o ekologiczności wskazać należy, że ponad 90% pojazdów dostępnych w usługach sharingowych w Polsce to pojazdy bezemisyjne napędzane siłą mięśni (62%) lub napędem elektrycznym (30%). Nie emitują one ani spalin, ani hałasu.

Wiele usług mobilności w jednym miejscu
Wobec wskazanych powyżej okoliczności pojawia się teraz pytanie – jak zapewnić dostęp do usług współdzielonej mobilności na nieruchomości oraz gdzie je ulokować. Z tym drugim zagadnieniem nie powinno być większych kłopotów, albowiem podaż miejsc i przestrzeni parkingowych tak na nieruchomościach prywatnych, jak i publicznych, jest co do zasady – poza nielicznymi wyjątkami - duża. Łatwo wyobrazić więc sobie sytuację, w której niewielki fragment nieruchomości, np. kilka miejsc parkingowych wykorzystywanych dotychczas jako mało efektywny sposób przechowywania aut prywatnych, przeznacza się pod stworzenie Hubu Mobilności – miejsca, w którym spotykają się różne usługi współdzielonej mobilności służące korzystającym z nieruchomości pracownikom, najemcom, klientom, usługodawcom czy okolicznym mieszkańcom.
Czym jest Hub Mobilności?
Hub Mobilności to wydzielona i specjalnie zaaranżowana na nieruchomości przestrzeń, na której udostępniane są różne pojazdy współdzielone oraz dodatkowa infrastruktura. Znajdują się w nim różne pojazdy wypożyczane „na minuty” za pośrednictwem aplikacji na smartfona – np. rowery, e-hulajnogi, e-skutery, auta czy inne nowatorskie pojazdy – jak również dodatkowa infrastruktura, choćby stojaki, meble miejskie czy też urządzenia do ładowania lub wymiany pakietów baterii w różnego rodzaju urządzeniach transportu osobistego. Hub Mobilności jest więc miejscem, które gromadzi cały pakiet usług współdzielonej mobilności wzbogacając tym samym ofertę transportową nieruchomości, podnosząc jej wartość i atrakcyjność.

Korzyści dla nieruchomości
Usprawniona mobilność i lepsze skomunikowanie nieruchomości z otoczeniem to więcej klientów, najemców, mieszkańców oraz gości. Huby Mobilności otwierają nowy rozdział w dostępie nieruchomości do usług nowoczesnej, współdzielonej mobilności – jako opcji uzupełniającej już istniejące, tradycyjne sposoby przemieszczania się: komunikację miejską, mobilność aktywną (podróże piesze i rowerowe) czy własny samochód. „Dobrze skomunikowane budynki i miejsca zawsze należały do najcenniejszych, ale branża nieruchomości była dotychczas bierna pozostawiając kontrolę w tym względzie publicznym dostawcom transportu i infrastruktury” – możemy przeczytać w najnowszym raporcie Emerging Trends in Real Estate® Europe 2020 autorstwa PwC oraz Urban Land Institute.
Dzięki Hubowi Mobilności nieruchomości mogą teraz aktywnie wspierać zrównoważoną mobilność odpowiadając tym samym na coraz bardziej zróżnicowane potrzeby dzisiejszych mieszkańców miast. Wystarczy jedna umowa i jedno miejsce na nieruchomości, które efektywnie skomunikuje budynek z miastem – z usług współdzielonej mobilności na tej samej przestrzeni skorzysta bowiem wielokrotnie więcej osób niż z miejsc parkingowych dla aut w użytku prywatnym. Hub Mobilności to także przejaw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), jako ekologiczna inicjatywa, dzięki której pracodawcy, zarządcy nieruchomości i administracja publiczna mogą realnie wpływać na równoważenie mobilności miejskiej, tj. przede wszystkim zmniejszać korki. Ponadto, Hub Mobilności to też przewaga konkurencyjna nieruchomości – oznaczonej teraz w aplikacjach wielu usług mobilności oferowanych w hubie i widocznej dla dziesiątek i setek tysięcy użytkowników na każdym z rynków lokalnych . Nie mniej istotnym walorem opisywanego rozwiązania jest aspekt ładu przestrzennego oraz uporządkowanego postoju pojazdów współdzielonych na nieruchomości, co korzystnie wpływa nie tylko na estetykę czy funkcjonalność, ale i na bezpieczeństwo.
O twórcach Hubu Mobilności
Autorami Hubów Mobilności są dwa pionierskie przedsięwzięcia na polskim rynku współdzielonej mobilności.
Pierwszym z nich jest Mobilne Miasto – powstałe w 2017 r. stowarzyszenie branżowe, wśród których znajdziemy dostawców usług bikesharing, operatorów elektrycznych hulajnóg, systemy wynajmu skuterów elektrycznych na minuty, sieci carsharing, platformy agregujące i integrujące usługi współdzielonej mobilności, aplikacje taxi oraz dostawców technologii i usług dla sharingu, m.in. w zakresie oprogramowania, elektromobilności czy ubezpieczeń.
Drugim z twórców Hubu Mobilności jest VOOOM – pierwsza polska platforma typu MaaS (Mobility-as-a-Service), która w ramach jednej aplikacji mobilnej pozwala planować multimodalne podróże (uwzględniające różne usługi sharingowe oraz transport zbiorowy), daje dostęp do wszystkich usług mobilności (m.in. odblokowując hulajnogi, otwierając auta carsharing czy będąc ważnym biletem w komunikacji miejskiej) oraz wygodnie opłaca całą podróż – wszystko w ramach jednego narzędzia, a także w ramach subskrypcji na mobilność oraz autorskich Pakietów Mobilności, tj. oferowanego w ramach tzw. benefitów pracowniczych dofinansowania przez pracodawców dojazdów do pracy przy wykorzystaniu usług zintegrowanych na platformie VOOOM.

Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika.

Nasza Strona internetowa używa plików cookies do prawidłowego działania strony w tym do celów statystycznych. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce Plików Cookies

Akceptuję