Stale rozwijany w oparciu o wieloletnie doświadczenia system parkingowy NICE PARK stanowi idealne rozwiązanie dla kontroli przejazdu i zarządzania dowolnej wielkości powierzchniami prakingowymi. Praktyka pokazuje, że systemy parkingowe pozwalają na osiągnięcie dodatkowych przychodów lub zwiększenie obecnych. Uszczelnienie parkingu za pomocą automatycznych urządzeń systemu parkingowego, pozwala na zaawansowaną kontrolę ruchu kołowego na obiekcie. System parkingowy może być zastosowany zarówno na obiektach komercyjnych, użyteczności publicznej, jak również na parkingach prywatnych i biurowych.

Proste rozwiązania = bezawaryjność

Działanie Systemu Parkingowego nadzoruje zainstalowany na obiekcie centralny serwer. Funkcje poszczególnych urządzeń w systemie są kontrolowane przez system operacyjny Windows co gwarantuje łatwość obsługi i konfiguracji dla użytkowników oraz większą stabilność funkcjonowania systemu. Na serwerze generowane są wszystkie dane dotyczące poprawności pracy sytemu, ilości wpuszconych pojazdów, itp. Oprogramowanie to daje możliwość tworzenia raportów, np.: zdarzeń, zmiany, awarii itp.

Działanie systemu

System parkingowy działa w oparciu o technologię biletu z kodem kreskowym, oraz kartę dalekiego zasięgu UHF. W podstawowej wersji system parkingowy obejmuje dwie wysepki dwuprzejazdowe i jedną kasę automatyczną. Przy wjeździe na obszar parkingu zainstalowany jest dystrybutor biletów wydający bilety klientom wraz z czytnikiem kart UHF. Urządzenia współpracują ze szlabanem wjazdowym, który otworzy się, jeżeli kierowca pobierze bilet lub przyłoży kartę. Dzięki zastosowaniu w nawierzchni jezdni odpowiednio zlokalizowanych pętli indukcyjnych urządzenie wyda bilet , odczyta kartę tylko wtedy, gdy przy urządzeniu będzie stał samochód. Po wjechaniu na parking, szlaban zamknie się automatycznie zaraz za pojazdem. Natomiast wyjazd z parkingu odbywa się na podstawie opłaconego biletu lub UHF. Jeżeli kierowca pobrał bilet, musi tuż przed wyjazdem opłacić bilet w kasie automatycznej (płatność monetami, karta zbliżeniową oraz BLIK-em). System daje możliwość stosowania zróżnicowanych taryf oraz umożliwiać nieodpłatny wjazd na parking pojazdów uprzywilejowanych, poprzez otwarcie szlabanu z aplikacji. Działanie Systemu Parkingowego nadzoruje serwer zainstalowany na obiekcie Zamawiającego. Funkcje poszczególnych urządzeń w systemie są kontrolowane przez system operacyjny Windows co gwarantuje łatwość obsługi i konfiguracji dla użytkowników oraz większą stabilność funkcjonowania systemu. Na serwerze generowane są wszystkie dane dotyczące poprawności pracy systemu, ilości wpuszczonych pojazdów, opłat, użytkowników abonamentowych, itp. Oprogramowanie to daje możliwość tworzenia raportów np.: zdarzeń, , finansowych, itp. Wszystkie urządzenia systemu są wykonane ze stali malowanej proszkowo. Fronty terminali wjazdowych i wyjazdowych wykonane są z hartowanego szkła, łącząc estetykę wykonania z trwałością - m.in. odpornością na warunki atmosferyczne i zarysowania. Przy każdorazowym otwarciu szlabanu przez obsługę, wymagane jest podanie stosownego powodu/komentarza. System odnotowuje takie zdarzenia wraz z datą i godziną wystąpienia oraz nazwą użytkownika, który je wykonał. Wytworzony w ten sposób raport będzie dostępny w systemie na żądanie osoby uprawnionej. System na bieżąco monitoruje ilość pojazdów na parkingu, aby w przypadku zapełnienia parking automatycznie zamykać dostęp dla nowych samochodów wjeżdżających na parking.

Serwer i oprogramowanie

Oprogramowanie parkingowe służy do kompleksowego i scentralizowanego zarządzania systemem parkingowym. Licencjonowane oprogramowanie systemu parkingowego jest zainstalowane na komputerze serwerowym. Oprogramowanie oparte jest na systemie operacyjnym Windows, gwarantującym łatwość obsługi dla użytkowników. Logowanie do systemu odbywa się poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła. Oprogramowanie zapewnia możliwość tworzenia i edycji kont użytkowników w dowolnej ilości z indywidualnym poziomem uprawnień, tym samym ograniczając lub nadając właściwe uprawnienia operatorom systemu parkingowego. Oprogramowanie umożliwia monitorowanie wszystkich zdarzeń systemowych na parkingu, stanu pieniędzy w kasie automatycznej, generowanie raportów finansowych, o awariach systemu, otwieraniu szlabanów dla pojazdów uprzywilejowanych oraz awaryjnym otwieraniu barier parkingowych. Jednym ze składników oprogramowania jest moduł zarządzający służący do zarządzania, administrowania i konfigurowania systemu parkingowego.

Klienci rotacyjni

Kiedy kierowca podjedzie pojazdem do terminala wjazdowego, pętla indukcyjna aktywuje przycisk pobrania biletu na panelu fontowym terminala, co umożliwi pobranie biletu. Po naciśnięciu przycisku drukarka termiczna nadrukuje kod kreskowy, datę i godzinę wjazdu, po czym bilet jest wydawany klientowi. Szlaban otworzy się po wydrukowaniu biletu. Po przejechaniu przez pętlę indukcyjną szlaban zamyka się samoczynnie. System rejestruje datę oraz godzinę wjazdu. Na wyświetlaczu LCD w terminalu pojawiają się informacje dla kierowcy o sposobie postępowania w danej chwili. System rozpoczyna naliczanie opłaty za parkowanie. Kiedy klient kończący pobyt na parkingu udaje się do kasy automatycznej celem dokonania opłaty za parking, powinien zeskanować bilet, a na ekranie kasy wyświetli się wartość należnej opłaty za postój. Klient ma możliwość dokonywania opłat gotówką, kartą płatniczą oraz Blikiem. Po dokonaniu opłaty kasa drukuje potwierdzenie transakcji a na życzenie Klienta - po wcześniejszym wyborze na ekranie dotykowym pola „Paragon" - zostanie wydrukowany paragon (niefiskalny). Od tego momentu klient ma określony przez operatora czas na opuszczenie terenu parkingu – tzw. „czas na wyjazd”. Kierowca po podjechaniu do terminala wyjazdowego najeżdża na pętlę indukcyjną, skaner kodów kreskowych na panelu przednim terminala. Po przyłożeniu do skanera biletu, nastąpi jego automatyczna weryfikacja, szlaban się otwiera, umożliwiając wyjazd. W przypadku zgubienia lub zniszczenia biletu parkingowego kasa automatyczna ma możliwość wygenerowania zagubionego biletu (wiąże się to z koniecznością dokonania opłaty dodatkowej zgodnie z obowiązującym cennikiem). Po dokonaniu opłaty klient ma określony czas na wyjazd z parkingu.

Klient Abonamentowy / Pracownicy

Kierowca wjeżdżający na parking zatrzymuje się przed szlabanem, aktywując terminal. Po odczycie karty UHF, system zidentyfikuje użytkownika oraz uprawnienia jakie posiada do przejazdu. W przypadku posiadania przez klienta uprawnień do przejazdu, system automatycznie unosi ramię szlabanu. Gdy szlaban jest otwarty, kierowca może swobodnie wjechać na parking. Po przejechaniu przez pętlę indukcyjną szlaban zamyka się samoczynnie. System rejestruje datę i godzinę wjazdu oraz nr karty. Wyjazd z parkingu przebiega analogicznie do wjazdu.

Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika.

Nasza Strona internetowa używa plików cookies do prawidłowego działania strony w tym do celów statystycznych. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce Plików Cookies

Akceptuję