NASZE MAGAZYNY:
  • Logo Dzwig
  • Logo Dzwig
  • Logo EuroParking
  • Logo Gospodarka Odpadami
  • Logo CityBonus

Euro-Lift 2012: Euro-Lift – stała pozycja w kalendarzuCztery łyki statystyki
Statystycznie II Międzynarodowe Targi Dźwigów Euro-Lift zanotowały wzrost w stosunku do edycji z roku 2010. Ogólna liczba wystawców wyniosła 113 firm, przy 106 w roku 2010. Również ilość zagranicznych przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na prezentację swoich produktów i usług w Kielcach wzrosła z 47 firm w 2010 do 66 w roku obecnym. Wartym odnotowani jest fakt, że aż 28 z nich to firmy niemieckie, podczas gdy dwa lata temu wystawiło się tylko 19 przedsiębiorstw zza Odry. Do 2000 wzrosła również ilość gości odwiedzających targową wystawę – w roku 2010 ich liczba wynosiła 1800.

Targi coraz bardziej międzynarodowe
Firmy spoza granic Polski stanowiły w tym roku aż 60% wystawców. To dowód na atrakcyjność naszego rynku. Wśród zagranicznych wystawców dominowali nasi sąsiedzi Niemcy, ale silną grupę stanowili również wystawcy z Włoch i Turcji. Po raz pierwszy w targach udział wzięły firmy z Czech, Francji, Węgier i Tajwanu. Ponadto swój asortyment zaprezentowały przedsiębiorstwa z Chin, Grecji, Hiszpanii, Rosji, Szwajcarii, USA, Belgii, Szwecji.

Współpraca nauki i biznesu
Podczas otwarcia targów głos zabrał m.in. Luc Rivet, Sekretarz Generalny „ELA”- Na całym świecie, a przede wszystkim w Polsce, w sektorze wind i dźwigów jest ogromna potrzeba współpracy nauki i biznesu. Projekty, które powstają na bazie takich „związków” są niezwykle cenione. Jest ich jednak u nas nadal zbyt mało. Teraz ta współpraca jest możliwa dzięki targom EURO-LIFT, ale także za sprawą wsparcia dla innowacji Programów Operacyjnych, dzięki którym pozyskiwane były środki finansujące działalność tego typu przedsiębiorstw - podkreślił wagę działań spin-off otwierając targi prof. Jerzy Kwaśniewski, przewodniczący Krajowego Forum Konsultacyjnego Dźwigów. Europa Wschodnia przejmuje pozycję lidera w naszej branży. Także biznesowym celem firm zachodnich z tego sektora gospodarki staje się Wschód – zauważył prezes włoskiego stowarzyszenia komponentów dźwigów Anica, dr Fabrizio Nicoli.

Nasze stowarzyszenie co roku montuje 125 000 nowych urządzeń, ale mamy świadomość, że 5 mln wind i dźwigów transportu bliskiego potrzebuje modernizacji i temu przede wszystkim służą te targi – powiedział Luc Rivet, Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów ELA. – Podejmiemy zatem rozmowy nie tylko o komponentach i rynku, ale także o tak ważnej kwestii, jaką jest bezpieczeństwo. To najlepsze miejsce na tego typu dyskusje – dodał.

admin | dodano 2015-08-10
TAGI: