NASZE MAGAZYNY:
  • Logo Dzwig
  • Logo Dzwig
  • Logo EuroParking
  • Logo Gospodarka Odpadami
  • Logo CityBonus

Euro-Lift 2014: Podsumowanie konferencji

22 października, podczas pierwszego dnia III Międzynarodowych Targów Dźwigów EURO-LIFT, w Centrum Kongresowym Targów Kielce miała miejsce organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów konferencja pt. „Świat bez barier – usuwanie barier architektonicznych w budownictwie”.

Oficjalnego otwarcia seminarium dokonał Wiceprezes Izby Architektów Piotr Gadomski wespół z Sekretarzem Generalnym PSPD Tadeuszem Popielasem. Następnie przyszła pora na zabranie głosu przez szerokie grono prelegentów – przedstawicieli instytucji państwowych, stowarzyszeń oraz firm dźwigowych.
W wygłoszonych przez nich referatach poruszone zostały różnorodne kwestie związane z likwidacją barier architektonicznych, która odgrywa bardzo dużą rolę w codziennym życiu osób niepełnosprawnych. Oczywiście szczególny nacisk położony został na elementy dźwigowe z racji tego, iż windy ułatwiają albo wręcz umożliwiają dostęp do poszczególnych przestrzeni oraz obiektów, tym samym pozwalając tej grupie społecznej na większy zakres samodzielności, a także integrację społeczną poprzez uczestnictwo w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym.

Program konferencji objął następujące wystąpienia:
- Dźwigi dla przyszłości Europy
- Philipe Lamalle (ELA)
- Normy i przepisy dźwigowe związane z rozwiązaniami dla osób niepełnosprawnych
- Paweł Rajewski (UDT)
- Stan polskich przepisów budowlanych w odniesieniu do osób z ograniczoną mobilnością – kierunki koniecznych i niezbędnych zmian w prawie
- Wojciech Gwizdak (SARP)
- Detale techniczne w przestrzeni publicznej w aspekcie dostępu dla osób niepełnosprawnych
- Włodzimierz Tracz (SARP)

admin | dodano 2015-08-11
TAGI: